Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөр хүлээн авах тухай

Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт | 2017-03-06

Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/ 287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын болон бага дунд боловсролын байгууллагын багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам” –ын дагуу төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрүүдийг хүлээн авч дүгнэлт гаргана.

1.  Хөтөлбөр хүлээн авах хугацаа: 2017 оны 03 сарын 10 -  04 сарын 10 / 08.30-17.00/

2.  Хөтөлбөрт үнэлгээ дүгнэлт гаргах:  2017 оны 04 сарын 10 – 25

3. Хөтөлбөрт нэгдсэн дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах: 2017 оны 05 сарын 1-нд www.itpd.mn цахим хаягаар байршуулна.

Төрөлжсөн сургалтын эрх авахаар хүсэлт гаргасан байгууллага нь БМДИ-н Захиалгат сургалтын албаны 704 тоот өрөөнд албан тоот, сургалтын хөтөлбөр, сургалт явуулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, өмнө нь зөвшөөрөл авсан байгууллага санхүүгийн тайлангийн  хамт тус тус  ирүүлнэ.

 Утас 70140057

 Жич: 2016 онд төрөлжсөн сургалтын эрх олгоход анхаарах зүйлийг www.itpd.mn цахим хуудасны төрөлжсөн болон захиалгат сургалт гэсэн хэсгээс уншиж танилцана уу. 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?