БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Танд насан туршдаа тасралтгүй суралцах хэрэгцээ байна уу?

Хувь хүн өөрийн амьдралын чанараа дээшлүүлэх, албан тушаал ахих, ажлын байрны шаардлагад нийцэхийн тулд эсвэл нэг ажлын байрнаас нөгөөд шилжих, нийгмийн амьдралд оролцоход шаардлагатай хувь хүний ур чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор урт, богино хугацаанд суралцах шаардлагатай болдог.

Их Британид хүн амьдралынхаа туршид дунджаар 13 ажил сольж байна, харин АНУ-д дунджаар 10,6 ажил сольж, 4 мэргэжил эзэмших боллоо. Япончууд өмнө нь “тогтвортой ажил эрхлэлтийн бодлого” барьж байсан бол өдгөө “хувирамтгай ажил эрхлэлтийн бодлого” (labor fluidi­ty) болгох тухай онцолж байна5. Энэ болгонд хүн шинээр суралцах, өмнө сурсан мэдлэг, ур чадвараа үнэлүүлж, баталгаажуулах, улам сайжруулах хэрэгцээ бий болдог нь тэднийг насан туршдаа суралцаж, хөгжих шаардлагатайг харуулж байна.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 2720
  • Өчигдөр 5460
  • Сүүлийн 7 хоног 8180
  • Энэ сард 155694
  • Нийт 287309

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019