БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Насан туршдаа тасралтгүй суралцах гэдэг нь бидний сайхан амьдрах хүсэл зорилгоос үүсч буй “Хэрэгцээ” гэдэгтэй та санал нийлэх үү?

2019-07-02 09:39

“Би хэдий чинээ удаан амьдарна, төдий чинээ их сурна. Би хэдий чинээ их сурна, төдий чинээ их ойлгож, түүнийхээ хэрээр бага мэднэ”

Michel Legrand

Түүнийг энгийнээр томьёобол:

Суралцах бол насан туршийн үйл явц. Та хэдий удаан амьдарсан ч, амьдралдаа хангалттай цалин хөлс авдаг ч гэсэн танд үргэлж мэдэхгүй зүйл байх болно. Улам бүр өсөн нэмэгдэж буй технологийн энэ ертөнцөд та оюун ухаанаа нээлттэй байлгаж, суралцах боломжийг олж харах нь чухал. Насан туршдаа суралцах бол өөрийгөө идэвхжүүлэх зорилготой мэдлэгийн эрэлхийлэл. Энэ дэлхийд шинэ зүйлийг сурч мэдэх олон боломж байгаа бөгөөд мэддэг зүйлээ тантай хуваалцах хүсэлтэй олон хүмүүс байдаг. Үүний тулд таны хийх ёстой зүйл бол нээлттэй, сурч мэдэх, асуулт асуух, судлах явдал мөн.

Эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019