БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Багшийн хөгжлийг хэрхэн дэмжих вэ?

2019-08-06 16:57

2019 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс “Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай” хууль хэрэгжиж байгаа билээ.

Энэ хуулийн “Багшийн хөгжлийг дэмжих” гэсэн үгний утга санаа нь “багшийг хөгжүүлэх” гэснээс арай өөр, багш нар “өөрсдөө, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх” хувийн төлөвлөгөөтэй ажиллаж, сургууль болон бусад төв, орон нутгийн боловсролын байгууллагууд тэрхүү “төлөвлөгөөнийх нь хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх” хөтөлбөртэй байж хамтран ажиллана гэсэн утгатай гэж ойлгож байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хуулийн нэрээс нь эхлээд зөв ойлгож, багш хөгжих үйл явцыг жинхэнэ хувь хүний хөгжин төлөвших зүй тогтлын дагуу дэмжин хөтлөх нь чухал юм.

Хүн бүрийн, түүний дотор багш бүхний хувийн сонирхол, авьяас чадварын төлөвшил, ажиллаж байгаа орон нутаг, хамт олны онцлогтой уялдан харилцан адилгүй бөгөөд бүх хүнд тохирох хөтөлбөр, төлөвлөгөө байх боломжгүй нь хэнд ч ойлгомжтой. “Хөгжил” гэдэг нь чухамдаа “чанарын өөрчлөлт” байдаг бөгөөд тэр нь цаанаа “ямар нэгэн сул талаа засах”-тай холбоотой байх учиртай тул, “багшийн хөгжил” нь ч тухайн багшийн “өөрийнхөө алдаж, доголдож байгаа талаа засахад чиглэсэн үйл ажиллагааны үр дүн” байна.

Эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас-1

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019