БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Нийт: 88. 31-40 харуулав

Хариуцлагатай эцэг эх ба харилцаа

2019-07-03 09:51

Сурах орчин бүрдүүлэхэд эцэг эхчүүд чухал үүрэгтэй. Хүүхдийг асран хамгаалах үүрэг хүлээсэн эцэг эх, асран хамгаалагчдын зүгээс хүүхэдтэй зүй бусаар харьцах явдал байсаар байна. Хүүхэдтэй зүй бус харилцаж байгаа эцэг эх, асран хамгаалагч нь бие хүний хэв шинжийн хувьд эмгэгтэй байдгаас хүмүүстэй харилцах явцад илрэх сэтгэл хөдлөлөө зохицуулах чадвар сул байдаг. Үүний үр дагавар нь хүүхдийнхээ хэр...

ЕБС-ийн сурагчдын мэргэжил сонголтыг 8-р ангиас эхлэх нь үр дүнтэй

2019-07-03 09:10

МУИС-ийн “Ажил мэргэжил судлал” магистрын хөтөлбөрийн анхны төгсөгч Ж.Эрдэнэцэцэгтэй ярилцав....

Хүүхэд залуучуудын хүмүүжил, төлөвшил чухлаар тавигдаж байна

2019-07-02 16:26

Н.ОюунцэцэгМХСН-ийн гүйцэтгэх захирал, Ph.D, проф....

Насан туршдаа тасралтгүй суралцах гэдэг нь бидний сайхан амьдрах хүсэл зорилгоос үүсч буй “Хэрэгцээ” гэдэгтэй та санал нийлэх үү?

2019-07-02 09:39

“Би хэдий чинээ удаан амьдарна, төдий чинээ их сурна. Би хэдий чинээ их сурна, төдий чинээ их ойлгож, түүнийхээ хэрээр бага мэднэ” Michel Legrand...

Багшийн цогц чадамжийн тухай бид юу мэдэх вэ?

2019-07-01 09:40

Европын холбооны орнуудын судлаачдын баг судалгааны үр дүнд тулгуурлан Францын судлаач Перреноуд үзэхдээ XXI зууны багшийн эзэмшсэн байх ерөнхий чадварыг дараах байдлаар гаргасан. Үүнд:...

Тасралтгүй сурч боловсрох хэрэгцээ яагаад үүсэв?

2019-06-13 18:42

Шинжлэх ухаан, техникийн үсрэнгүй хөгжилтэй холбоотойгоор өнөөгийн мэргэжилтэнд улам өндөр шаардлага тавигдах болж, шинээр гарч ирэх мэргэжил, түүнд шаардагдах ур чадварыг урьдчилан таамаглахад хэцүү болж байна. Боловсрол илүү уян хатан байж, хувь хүн өөрийгөө боловсруулахад шамдсанаар нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангах боломжтой болно. Хоёр зуугаад жилийн өмнө аж үйлдвэрийн хувьсгал эхэлж, үйлдвэржи...

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 815
  • Өчигдөр 7731
  • Сүүлийн 7 хоног 14006
  • Энэ сард 161520
  • Нийт 293135

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019