Танхимын болон танхимын бус хичээл, сургалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах зөвлөмж

Короновируст халдварт цар тахлаас хамаарсан онцгой нөхцөл байдал 2020 - 2021 оны хичээлийн жилийг эхлүүлэхтэй холбоотойгоор Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны А/17 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар "Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журам"-ыг баталсан.

Энэхүү түр журмын дагуу танхимын болон танхимын бус (теле, цахим) хичээл, сургалтыг төлөвлөх, зохион байгуулахтай холбоотойгоор гаргасан зөвлөмжийг энд дарж татаж авч үзнэ үү.


Сэтгэгдэл
Төстэй мэдээ