Нийслэлийн 52, 57 дугаар сургууль дээр зөвлөн туслах ажил зохион байгуулна

Өнөөдөр БМДИ-ийн захирлын зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо. Хурлаар 09 дүгээр сарын 21-24-ний өдрүүдэд Нийслэлийн 52, 57 сургуулиуд дээр Зөвлөн туслах үйл ажиллагаа зохион байгуулах, 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр Нийслэл, орон нутгийн Боловсролын газруудтай  МДҮС-ын судлагдахуунуудын агуулгын онлайн сургалт 10 дугаар сарын 01-ний өдөр эхэлж буйтай холбоотой мэдээллээр хангах онлайн хурал зохион байгуулах зэрэг цаг үеийн чанартай мэдээ мэдээлэл солилцлоо.

 


Сэтгэгдэл
Төстэй мэдээ