БМДИ-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

Уг хурлаар өнгөрсөн 7 хоногийн ажлын гүйцэтгэл, энэ 7 хоногт хийх ажлын чиглэлийг хэлэлцэж, санал солилцлоо.

БМДИ-ийн захирал Ж.Болормаа зөвлөн туслах үйл ажиллагааг чанаржуулах, зөвлөн туслах үйл ажиллагааны агуулга, арга зүйд дорвитой шинэчлэл хийх, багш нарт хүүхдийн ялгаатай байдалд тулгуурлан ЗӨӨЛӨН УР ЧАДВАР"-аар сургалтыг удирдах, эцэг эх, асран хамгаалагчтай ажиллах арга зүйн сургалт зохион байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх зэрэг 10 чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч ажлын чанар, гүйцэтгэлийн биелэлт дээр анхаарч ажиллах шаардлагатайг онцоллоо.

Төстэй мэдээ