Багшлах эрх яаж авах вэ?

Хэрвээ та ЕБС, цэцэрлэгт багшаар ажиллах гэж байгаа бол "Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн "8.5. Багш мэргэжлээр дээд боловсрол эзэмшсэн төгсөгч нь багшлах эрхтэй байна." гэсэн заалтын дагуу Багш бэлтгэх их, дээд сургуулийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн байх шаардлагатай.

Хэрвээ их, дээд сургууль ба МСҮТ-д ЕБС-ийн судлагдахууны хичээлээс бусад хичээл заах багшлах эрхийн тухайд бол тусгай эрхтэй багш бэлтгэх сургуульд "сурган хүмүүжүүлэх, заах аргын сургалт"-д хамрагдан БСШУСЯ-аас багшлах эрхээ авч болно.

Төстэй мэдээ