ДЭЛХИЙН УЛС ОРНУУДЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ ЗААЖ БУЙ БАЙДАЛ
(БАРУУН ЕВРОП БОЛОН ХОЙД АМЕРИКИЙН УЛС ОРНУУД)
Шинэ төрлийн коронавирусийн дэгдэлтээс шалтгаалан дэлхийн 186 улс оронд хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа зогсож, 10 сурагч бүрийн 9 нь танхимаар хичээллэх боломжгүй болсон онцгой цаг үед дэлхийн 130 орчим улс орон Теле хичээлийг хэрхэн зохион байгуулж байгаа талаар товч мэдээллийг ЮНЕСКО-ийн тайлангаас орчуулан та бүхэнд хүргэж байна.
Та бүхэн холбогдох линкүүдээр нэвтэрч бусад улс орнууд багш нарын Теле хичээл зааж буй арга туршлагууд болон онлайн платформуудын талаар мэдээлэл аваарай.
БАРУУН ЕВРОП БОЛОН ХОЙД АМЕРИКИЙН УЛС ОРНУУД
Австри улс:
• BMBWF /https://www.bmbwf.gv.at/ - Австрийн Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Судалгааны Яамны алсын зайн сургалтыг дэмжих чиглэлээр ерөнхий боловсролын сурагч, багш нарт зариулсан цахим портал.
• Eduthek.at – Боловсролын яамны цахим мэдээллийн санд бага, дунд сургуулийн сургалтын материалыг судлагдахуунаар ангилан хүргэж байна.
Бельги улс:
• Enseignement.be /http://www.enseignement.be/ - Уоллони Брюссель Холбооноос багш, сурагчдад зориулсан сурган хүмүүжүүлэх агуулга, хичээлүүдийг багтаасан цахим платформ.
• Klasement /https://eduthek.at/schulmaterialien/ - Бельгийн үндэсний OER платформ нь бага наснаас эхлэн насанд хүрэгчдийн боловсролд зориулан гаргасан цахим хуудас.
Канад улс:
• Alberta_Engaging all learners! /www.engagingalllearners.ca/learning-supports/ - Сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор видео хичээл болон цахим сургалтын ном гэх мэт зүйлсийг багтаасан цахим сан.
• Alberta Хүүхдийн сургалт /https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/ - Эцэг эхчүүдэд суурь боловсрол болон, хүүхдийн суралцаж байгаа сургуулв гэх мэт зүйлсийн талаар тодорхой мэдээлэл өгдөг цахим хуудас.
• Альберта дахь алсын зайн сургалтын төв /https://www.adlc.ca/ - Оюутан, багш нарт зориулсан мэдээллийн эх сурвалж агуулсан Альберта дахь албан ёсны платформ.
• Нова Скотиагийн сургалтын хөтөлбөр /https://curriculum.novascotia.ca/ - Нова Скотиагийн албан ёсны платформ нь англи болон франц хэл дээр бүх шатны сурагчидийн сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан, түвшин, сэдвийн хүрээнд алсын зайн сургалтыг зохион байгуулан ажилладаг цахим портал юм.
• LearnAlberta.ca /http://www.learnalberta.ca/ - Бүх шатны сурагчдын хөтөлбөртэй уялдуулан Англи, Франц хэл дээрх 4000 гаруй дижитал сурах бичгүүдийг багтаасан цахим номын сан.
• Гэрээсээ суралцах нь /https://www.edu.gov.mb.ca/k12/mylearning/ - Манитобагын Боловсролын яамнаас зайн сургалтыг дэмжих зорилгоор гаргасан цахим сурах бичиг зэргийг багтаасан цахим сан.
• Newfoundland and Labrador_Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI) /https://www.cdli.ca/ - Ахлах сургуулийн сурагчдад зориулан зайн сургалтын програмыг боловсруулах, хүргэх, цахим багшийн сургалтын мэргэжлийн түвшинг хөгжүүлэх, хүргэх чиглэлээр ажилладаг вэбсайт.
• Гэртээ суралцах нь /https://www2.gnb.ca/ - Тусгаарлалтын үед бага, дунд сургуулийн сурагч, гэр бүлд чиглэсэн цахим сургалтын портал.
• New Brunswick Je meduque /https://www2.gnb.ca/ - Нью Брунсвик дахь франц хэлний сургуулийн сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд зориулсан цахим портал.
• Нова Скотиа Гэртээ сурах /https://curriculum.novascotia.ca/ - Нова Скотиагийн сургалтын хөтөлбөр нь сурагчдад цахим сургалт, гэртээ суралцах аргыг хослуулан санал болгодог. Энэ сайт нь эцэг эхчүүдэд зориулсан мэдээлэл, эх сурвалж, багш нарт зориулсан цахим сургалтын дэмжлэг үзүүлдэг цахим портал юм.
• Nunavut_Angirrami Ilniniarniq /https://angirrami.com/ - Сургуульд ашигладаг сурах бичиг болон бусад ном товхимолууд үнэ төлбөргүй ашиглах боломжийг олгодог вэбсайт.
• Онтарио гэртээ сурах /https://www.ontario.ca/ - Онтарио мужид гэртээ сурахад хялбар болгох зорилгоор англи, франц хэл дээрх цахим сургалтууд.
• Open School British Columbia Keep Learning Resources /https://www.openschool.bc.ca/ - Хөл хорионы үеэр сурагчидыг гэрээр сургахад нь эцэг эх, асран хамгаалагч нарт туслахад зориулагдсан вэбсайт. Үүнд сургалтын үйл ажиллагааны гарын авлага, зөвлөгөө гэх мэт зүйлс орсон.
• Prince Edward Island Home Learning Resources /https://www.princeedwardisland.ca/ - Англи болон франц хэлээр сурагчдад гэрээс нь сургах зорилгоох хийгдсэн цахим портал.
• Quebec Open school/L'école ouverte /https://ecoleouverte.ca/en/ - Квебек муж улсын бүх шатны боловсролын түвшний цахим сургалтын платформ, үүнд англи хэл дээр болон франц хэл дээрх хичээлүүдийг 2 хуваасан байдаг.
• Saskatchewan /https://www.edonline.sk.ca/ - Англи, франц хэл дээр сурагчид болон багш нарт зориулагдсан вэбсайт юм.
Кипр улс:
• Schools.ac.cy /http://www.schools.ac.cy/ –Багш нарыг дэмжин ажилладаг бөгөөд боловсролын бүх түвшинд боловсролын сурах бичгүүдийг бүрдүүлдэг цахим хуудас юм.
Дани улс:
https://emu.dk/ - Боловсролын яамнаас зайн сургалтыг хийх болон сурахад зориулагдан гаргасан дижитал сурах бичиг, цахим сургалт зэргийг багтаан багш нарыг дэмжин ажиллаж байна.
Финлянд улс:
• OPH.fi - Коронавирусын дэгдэлтийн үед сурагчид, багш нар болон гэр бүлийнхний хэрэгцээг хангах Финляндын Боловсролын үндэсний агентлагийн шинэ цахим хуудас.
• OPH resources /https://www.oph.fi/ - Финляндын Боловсролын үндэсний агентлагаас гаргаж буй зайны сургалтыг дэмжих дижитал сурах бичиг болон бусад ном товхимолын цахим сан.
Франц улс:
• Ma classe à la maison /https://www.cned.fr/scolaire/ – Тус төвийн D'enseignement нь виртуал танхимын системийг ухаалаг гар утас, компьютер ашиглан дамжуулж, багш нарт зайн сургалтыг зохион байгуулах ажлыг хөнгөвчлөх боломжийг олгодог.
Герман улс:
• “Bayerischer Rundfunk: Schule daheim” Online lernen /https://www.br.de/ - Ерөнхий боловсролын судлагдахуунуудыг сэдвээр нь ангилсан Баварын сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулда видео хичээлийн сан.
• Bildungsserver Berlin-Brandenburg /https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ - Алсын зайн сургалтыг дэмжих зорилгоор цахим сургалт, цахим сурах бичигүүдийг багтаасан вэбсайт.
• Bildungsserver Mecklenburg-Vorpommern /https://www.bildung-mv.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих зорилгоор багш нарт зориулсан цахим мэдээллийн сан.
• Hamburger Bildungsserver /https://bildungsserver.hamburg.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих зорилгоор сурагчдад зориулсан цахим мэдээллийн сан.
• Hessischer Bildungsserver – Ерөнхий боловсролын судлагдахуунуудыг сэдвээр болон ангиудаар нь ангилсан зайн сургалтыг дэмжих цахим хэрэгсэл, материал бүхий мэдээллийн сан.
• Landesbildungsserver Baden-Württemberg /https://www.schule-bw.de/ - Ерөнхий боловсролын судлагдахуунуудыг сэдвээр нь ангилсан зайн сургалтын материал болон зөвлөмжүүд.
• Landesmedienzentrum Baden-Württemberg /https://www.lmz-bw.de/ - Багш, эцэг эхчүүдийг дэмжих зорилготой цахим материалаар, вэбинар, хэрэгслүүдийг агуулсан вэбсайт.
• Mebis- Landesmedienzentrum Bayern /https://www.mebis.bayern.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих зорилготой видео хичээлүүд болон цахим хэрэгслүүд.
• Niedersächsischer Bildungsserver /https://nibis.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих зорилготой видео хичээлүүд болон цахим хэрэгслүүд.
• Online Schule Saarland /https://online-schule.saarland/ - Багш, суралцагчдад зориулсан цахим материал болон видео хурал хийх хэрэгсэл, баримт бичиг байршуулах, хуваалцах, солилцох боломжтой платформ.
• Thüringer Schulportal /https://www.schulportal-thueringen.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих цахим хэрэгсэл, материалыг багтаасан сурган хүмүүжүүлэгчдэд зориулсан цахим платформ.
• Unterstützung für das Lehren und Lernen in der Corona-Krise /https://mb.sachsen-anhalt.de/ - Саксен-Анхалт дахь зайны сургалтыг дэмжих цахим хэрэгсэл, материалууд.
• Unterstützungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer in Phasen des Distanzlernens /https://www.schulministerium.nrw.de/ - Зайн сургалтыг дэмжих зорилготой багш нарт зориулсан материал, хэрэгслүүд.
• weBBclou /https://edu.brandenburg.de/ - Бранденбург дахь багш нарт зориулсан сургалтын материал байршуулах, хадгалах, хуваалцах боломжтой цахим платформ.
Гибралтар улс:
• Home Learning Programme /https://www.education.gov.gi/ - Бага болон дунд сургуулийн сурагч, тэдний эцэг эхчүүдийг зохион байгуулалттай сургалтын горимоор хангах цахим хөтөлбөр.
Грек улс
• Боловсролын суваг – Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад RT2 сувгаар теле хичээлийг гаргаж байна.
• Боловсролын дижитал материалууд /http://photodentro.edu.gr/ - Боловсролын яамнаас боловсруулсан бүлэг болон судлагдахуунуудын хүрээн дэхь эх сурвалжуудын платформ.
• Ерөнхий боловсролын сурагчдад зориулсан цахим сурах бичиг /http://ebooks.edu.gr/ - Сурагч болон багш нарт зориулсан цахим номнууд.
Исланд улс
• Боловсролын яамны веб хуудас /https://www.government.is/ - Сурагчдад гэрээс суралцах, сургалтын тасралтгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар мэдээлэх, зөвлөгөө өгөх цахим хуудас.
Ирланд улс
• PDST /https://www.pdst.ie/ - Сурагчдыг COVID-19 цар тахлын тархалтын үеэр тасралтгүй сургахад зориулсан эх сурвалжууд болон зайн сургалтын платформ.
• Scoilnet /https://www.scoilnet.ie/ – Сургууль, багш, сурагчдыг дэмжих зорилгоор гаргасан Ирландын албан ёсны цахим боловсролын эх сурвалжууд.
Итали улс
• INDIRE /http://www.indire.it/ – Баримт, Инноваци, Боловсролын Судалгааны Үндэсний Хүрээлэн (INDIRE) нь зайн сургалтын арга зүй, хэрэгсэлийг нэвтрүүлэхэд багш нарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор вэбинар зохион байгуулж байна.
• Nuovo веб хуудас /https://www.istruzione.it/ – Боловсрол, дээд боловсролын яамны вэб хуудас нь боловсролын чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүд болон гэр бүлүүдэд COVID-19 үеэр боловсролын талаарх хариу арга хэмжээний тухай мэдээлэл, зааварчилгаа өгдөг цахим хуудас.
Люксембург улс
https://portal.education.lu – Сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулиудад дижитал сургалтын материалыг тус цахим порталд байршуулдаг .
Малта улс
https://curriculum.gov.mt - Боловсролын яамнаас гаргасан сургуулийн өмнөх боловсролоос дунд боловсрол хүртэлх сурагчдад зориулсан дижитал хичээлүүд болон ном товхимлууд.
Норвег улс
• Feide /https://www.feide.no/ – Норвегийн Боловсрол, сургалтын удирдлагын газар Uninett нь боловсрол, судалгааны ажилд олон төрлийн дижитал үйлчилгээг үзүүлэх үндэсний платформ болох Feide-ийг үнэ төлбөргүй нээв.
Польш улс
• epodreczniki.pl – Боловсролын яамнаас гаргасан цахимаар суралцах портал сайт.
Португал улс
https://apoioescolas.dge.mec.pt – Сургалтын үйл явцыг үргэлжлүүлэх боломжийг олгохын тулд зайны сургалтын аргачлалыг ашиглахад сургуулиудад дэмжлэг үзүүлэх цахим хуудас.
https://www.rtp.pt - 4 сарын 20 оос эхлэн 1-9 дүгээр ангийн хүүхдүүдэд зориулж ТВ хичээл орж байна.
Испани улс
• Educlan /https://www.rtve.es/ – Боловсролын яамны дэмжлэгтэйгээр гаргаж буй боловсролын цахим суваг.
• INTEF /https://intef.es/ – Боловсролын яамны зайн сургалтыг дэмжих эх сурвалжууд.
http://procomun.educalab.es – Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас боловсруулсан 100,000 орчим боловсролын талаарх эх сурвалжууд ба сургалтын материалууд.
Швед улс
• Skolahemma /https://www.skolahemma.se/ - Шведийн Боловсролын Үндэсний Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр зайн сургалтыг хөнгөвчлөх зорилгоор сурагчид, багш нарт зориулсан цахим материалыг санал болгож байна.
Швецарь улс
https://www.eduport.ch - Боловсрол, Судалгаа, Инновацийн төрийн нарийн бичгийн дарга, Кантон улсын боловсролын сайд нарын хамтран гаргасан зайн сургалтыг дэмжих зорилгоор мэдээлэл, холбоос, бусад эх сурвалжаас суралцахад туслах вэбсайт.
Их Британи болон Өмнөд Ирланд
• DfE боловсролын цахим эх сурвалжууд /https://www.gov.uk/ – Их Британийн засгийн газар хүүхдийг гэрээсээ сурахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цахим боловсролын жагсаалтыг гаргаж, бүх насны сурагчдад өргөн хүрээний дэмжлэг үзүүлэх, цахим орчинд суралцахад ямар их нөөц бололцоо байгааг харуулах зорилготой цахим хуудас.
Эх сурвалж: ЮНЕСКО
Төстэй мэдээ
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө
Email: info@itpd.mn
Phone: +976 70140056