БМДИ 2021 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтаа 100 хувь онлайнаар зохион байгууллаа

БСШУСЯ-ны 2020 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр батлагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, удирдамжийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллага, насан туршийн боловсролын төв, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд эхний, тав болон арав дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг 100 хувь цахимаар ажилттай зохион байгууллаа.

2021 оны 06 сарын 14 өдөр БМДИ-ийн хамт олон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын үр дүнгээ хэлэлцэж, цаашид анхаарах, сайжруулах асуудлаа тодорхойллоо. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад нийт 9633 хамрагдснаас 6139 багш, ажилтан амжилттай суралцсан байна.

Төстэй мэдээ