Шинэ-Эрин сургууль /Сургуульд суурилсан менежмент/

БШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй АХБ-ны "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд "Сургуульд суурилсан менежмент" сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад 21 аймаг, 9 дүүргийн 30 сургуулийн удирдлага 8 долоо хоногийн турш онлайнаар хамрагдав. Сургалтаар тухайн сургууль өөрийн тулгамдсан асуудал, зорилго, зорилтоо зөв оновчтой тодорхойлох дадлага хийхийн зэрэгцээ бусад сургуулийн туршлагатай танилцлаа. Энэ удаад "Шинэ-Эрин" сургуулийн менежментийн туршлагаас хуваалцаж байна. "Сургуульд суурилсан менежмент" подкаст №1

Төстэй мэдээ