23 дугаар сургууль - Сургуульд суурилсан менежмент

БШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй АХБ-ны "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд "Сургуульд суурилсан менежмент" сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад 21 аймаг, 9 дүүргийн 30 сургуулийн удирдлага 8 долоо хоногийн турш онлайнаар хамрагдав. Сургалтаар тухайн сургууль өөрийн тулгамдсан асуудал, зорилго, зорилтоо зөв оновчтой тодорхойлох дадлага хийхийн зэрэгцээ бусад сургуулийн туршлагатай танилцлаа. Энэ удаад "23 дугаар" сургуулийн менежментийн туршлагаас хуваалцаж байна. "Сургуульд суурилсан менежмент" подкаст №3

Төстэй мэдээ