Төрөлжсөн сургалтын эрх авсан байгууллагуудтай уулзаж санал солилцлоо

2020-2021 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах төрөлжсөн сургалтын эрх авсан байгууллагуудтай БМДИ-ийн удирдлагууд уулзаж сургалтын зохион байгуулалт болон хөтөлбөрийн боловсруулалт, цаашид анхаарах асуудлаар ярилцаж санал зөвлөмж өглөө. Тухайлбал төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрийг магадлах, дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааны явц, сургалт зохион байгуулах эрх зүйн орчин, үндэслэл,  цаашид хамтран ажиллах тухай, тус сургалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт анхаарах асуудал зэрэг олон асуудлаар ярилцаж санал солилцлоо.

 

Төстэй мэдээ