Хөгжмийн зохиолч С.Батболд

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн багш нарыг чадавхжуулах 2 дахь ээлжийн сургалт эхэллээ. 

Төстэй мэдээ