Аливаа сургалт үйл ажиллагаа академик байхаасаа илүү хүн байх тал руу чиглэсэн байх хэрэгтэй гэж боддог

Аливаа сургалт үйл ажиллагаа академик байхаасаа илүү хүн байх тал руу чиглэсэн байх хэрэгтэй гэж боддог

Төстэй мэдээ