Г.Мөнхгэрэл багш сурагчдаа хоцрогдолгүй сургахын тул олон төрлийн программ ашиглаж байна
Төстэй мэдээ