Суралцагчийн хөгжлийн алба

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Суралцагчийн хөгжлийн алба нь 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд дараах зорилго, чиглэлийн хүрээнд ажиллаж байна.

ЗОРИЛГО: Төрөөс боловсролын талаар баримталж байгаа бодлого, нийгмийн эрэлт хэрэгцээ, хүүхдийн хөгжлийн онцлог, ялгаатай байдалд үндэслэн сургуулийн өмнөх боловсрол, бага боловсрол, хөгжмийн багш нарын мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах, багшлах ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэнэ.

ЧИГ ҮҮРЭГ:

  1. Сургуулийн өмнөх боловсрол, бага боловсрол, хөгжмийн боловсролын бодлого чиглэл, шийдвэрийг танилцуулах, багшийн мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн үзэл санаа, хэрэгжүүлэх арга зүйг багш нарт түгээн дэлгэрүүлэх  
  2. Сургуулийн өмнөх боловсрол, бага боловсрол, хөгжмийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээг судлах, танхимын болон онлайн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, багш нартай эргэх холбоотой ажиллах
  3. Бүтээлч багш нарын туршлага, арга зүй, технологийг судлан илрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхийн зэрэгцээ хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх шинэлэг арга зүй, технологи бүтээх, турших, түгээх

АЛБАНЫ БҮТЭЦ, ОРОН ТОО: Албаны дарга-1, арга зүйч-9  Нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

Албан тушаал

Овог. нэр

Цахим шуудан

Утасны дугаар

1

Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга

Н.Мөнхбаяр

munkhbayar@itpd.mn

70140054

2

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ц.Нарантуяа

ts.narantuya@itpd.mn

3

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ч.Болортуяа

bolortuya@itpd.mn

4

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ш.Энх-Амгалан

sh.enkh-amgalan@itpd.mn

5

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ц.Баясгалан

bayasgalan@itpd.nm

6

СӨБ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Ж.Шинэбаяр

shinebayar@itpd.mn

7

СӨБ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

Д.Нарантуяа

d.narantuya@itpd.mn

8

Урлаг, гоо зүйн боловсрол хариуцсан арга зүйч

О.Энхмаа

enkhmaa.o@itpd.mn

9

Амьдрах ухаан, ёс зүйн сургалт хариуцсан арга зүйч

Б.Баттулга

battulga@itpd.mn

10

Боловсролын социологи, сэтгэл судлал хариуцсан арга зүйч

П.Жаргалтуяа jargaltuya@itpd.mn

 

 


Сэтгэгдэл
Төстэй мэдээ