БМДИ үндсэн, төрөлжсөн, захиалгат, сонголтод гэсэн 4 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг.
Төстэй мэдээ