Багшлах эрх

Багшлах эрхтэй холбоотой мэдээлэл
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам” нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/812 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон бөгөөд 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ий өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж бай
2020-11-22 16:37
2020 онд Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлыг хийлээ
Багшлах эрх: 2018-2019 оны МДҮС-т хамрагдсан 5, 10 дахь жилийн сургалтын 2247 багшлах эрхийн үнэмлэхийг сунгасан. УБ хот 12 аймгийн 1586 үнэмлэхийг НБГ, БСУГ-т хүлээлгэн өгсөн. Үлдсэн 9 аймгийн 577 үнэмлэхийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Мэдээллийн сан үүсгэн,
2020-07-02 15:38