Хятад

БМДИ СХА теле хичээл
Теле хичээл зохион байгуулалт, явцын талаарх БМДИ-н СХА-ны дарга Н. Мөнхбаярын мэдээлэл
3 долоо хоногийн өмнө