Үйл явдлын мэдээ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
Өнөөдөр БМДИ-ээс Сэлэнгэ аймгийн БСУГ-ын хүсэлтийн дагуу тус газрын мэргэжилтнүүд болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн Бага боловсролын сургалтын менежерүүд нийт 30 хүнд "Сургалтын менежмент"-ийн чиглэлээр захиалгат сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг БМДИ-ийн Сургалтын байгууллагын м
2020-10-20 11:48
БМДИ-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
Уг хурлаар өнгөрсөн 7 хоногийн ажлын гүйцэтгэл, энэ 7 хоногт хийх ажлын чиглэлийг хэлэлцэж, санал солилцлоо. БМДИ-ийн захирал Ж.Болормаа зөвлөн туслах үйл ажиллагааг чанаржуулах, зөвлөн туслах үйл ажиллагааны агуулга, арга зүйд дорвитой шинэчлэл хийх, багш нарт хүүхдийн ялгаатай байдалд тулгуурлан ЗӨӨЛӨН УР ЧАДВАР"-аар сургалтыг
2020-10-19 13:36
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕБС-ИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУД МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах ЕБС-ийн 22 нийгмийн ажилтан танхимын сургалтад хамрагдаж байна. Тус сургалтыг БШУЯ-ны мэргэжилтэн С.Болормаа, БМДИ-ийн Сургалтын байгууллагын менежментийн албаны дарга,
2020-10-19 11:45
ОРОН НУТГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАРИМ ЭРХЛЭГЧ НАР ОНЛАЙНААР МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн цэцэрлэгүүдийн 65 эрхлэгчийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь онлайн сургалтад хамруулж байна.
2020-10-19 11:42
ЖАЙКА БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ОНЛАЙН ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ.
БМДИ нь Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)-ын “СТАРТ 2” төслийн багийнхантай хамтын ажиллагааны чиглэлээр онлайн хурал хийж, санал солилцлоо.
2020-10-16 16:11
НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАРИМ ЭРХЛЭГЧ, АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 30 эрхлэгч, арга зүйч танхимын сургалтад хамрагдаж байна.
2020-10-16 11:17
ЖАЙКА БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ОНЛАЙН ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ
БМДИ нь Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)-ын “СТАРТ 2” төслийн багийнхантай хамтын ажиллагааны чиглэлээр онлайн хурал хийж, санал солилцлоо.
2020-10-16 11:14
НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУД ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн 36 Нийгмийн ажилтанг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь сургалтад хамрууллаа.
2020-10-16 11:12
НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАР ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн Насан туршийн боловсролын 36 багшийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь сургалтад хамрууллаа.
2020-10-16 11:06
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН БАГШ НАР ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах Тусгай хэрэгцээт боловсролын 20 багшийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь сургалтад хамрууллаа.
2020-10-14 11:00
ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
БМДИ-ийн Дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Үндэсний батлан хамгаалах их сургууль, Дотоод хэргийн их сургуулийн “Багшийн хөгжлийн төв”-ийн эрхлэгч, удирдлагуудтай уулзлаа.
2020-10-14 10:18
НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах Ерөнхий боловсролын сургуулийн 36 менежер танхимын сургалтад хамрагдаж байна. Тус сургалтыг БМДИ-
2020-10-13 10:58