Дүрс бичлэг

Теле хичээл тасралтгүй боловсрол
Шинэ төрлийн коронавирус (COVID 19)-ийн халдвараас шалтгаалж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Монголын телевизүүдийн холбоо хамтран Теле хичээлийг амжилттай зохион байгууллаа.  Өнгөрсөн дөрвөн сарын хугацаанд цэцэрлэг, ерөнхий боловсрол, насан туршийн боловсрол, тусгай х
2020-06-12 12:50
Теле хичээлийн эргэн тойронд-БМДИ
Телевизээр үзүүлж буй хичээлийн ард 700 гаруй хүн нэг баг болон ажиллаж, мэргэжлийн дөрвөн байгууллага арга зүйгээр зөвлөн тусалж байна
2020-05-25 15:47