Дүрс бичлэг

ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ
2021-09-17 11:56
БАГШИЙН ХӨГЖИЛ
2021-09-17 11:48
"Бага ангийн сурагчдын математик чадварыг хөгжүүлэх арга зүй"-н цахим сургалт 09 сарын 13-нд эхэлнэ
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлж буй "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийн хүрээнд боловсруулсан "Бага ангийн сурагчдын математик чадварыг хөгжүүлэх арга зүй"-н цахим сург
2021-09-13 13:50
БИ БАГШ-2 ТӨСЛИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
Төслийн нэр: БИ БАГШ-2 Санаачлагч: БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ Хамтран ажиллагч: “БОЛОВСРОЛ СУВАГ” телевиз Зохион байгуулалтын хэлбэр: Телевизийн
2021-09-07 15:35
23 дугаар сургууль - Сургуульд суурилсан менежмент
БШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй АХБ-ны "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах" төслийн хүрээнд "Сургуульд суурилсан менежмент" сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад 21 аймаг, 9 дүүргийн 30 сургуулийн удирдлага 8 долоо хоногийн турш онлайнаар хамрагдав. Сургалтаар тухайн сургууль өөрийн тулгамдсан асуудал, зорилго, зорилтоо зөв оновчтой
2021-06-23 10:52