Дүрс бичлэг

Теле хичээлийн эргэн тойронд-БМДИ
Телевизээр үзүүлж буй хичээлийн ард 700 гаруй хүн нэг баг болон ажиллаж, мэргэжлийн дөрвөн байгууллага арга зүйгээр зөвлөн тусалж байна
2020-05-25 15:47