Эрх зүйн зөвлөгөө

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, насан туршийн боловсролын байгууллагын багш, ажилтны “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн материалд дүгнэлт гаргах
“Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олгоно.
2020-10-14 16:57
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээний талаар
2020-06-23 14:28
1. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, АМРАЛТЫН ЦАГ
Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтны ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 хүртэл цаг, Ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш байхаар хуульчилсан.
2020-06-19 14:43
Манай байгууллагаас иргэд, байгууллагуудад дараах үйлчилгээг үзүүлж байна
- ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд - ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарт багшлах эрх олгох, хасах - ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад мэргэжлийн зөвлөх зэрэг олгох - ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад зориулсан төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэл хийх гм
2020-06-12 14:22