Эрх зүйн зөвлөгөө

Сонголтот сургалт
Багшийн хөгжлийг дэмжих сонголтот сургалт гэдэгт хувь хүний хөгжил, тусгай хэрэгцээ, мэргэжлийн дидактикийн ур чадвар,ажлын байрны чиг үүрэгт чиглэсэн, тодорхой мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх зорилго бүхий тогтсон агуулга, тогтоосон хугацаанд хэрэгжүүлэх багц сургалт юм.
2020-10-14 15:03
Захиалгат сургалт
Захиалгат сургалт нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, бусад байгууллагаас багш ажилтныхаа /удирдах ба бусад ажилтан/ мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжил, ур чадварыг дэмжихэд чиглэсэн тэгш боломжоор хангасан, багш, ажилтны хэрэгцээнд тулгуурласан уян хатан хөтөлбөртэй, зөвлөн, туслах сургалт арга зүйн төлбөртэй үйлчилгээ юм.
2020-10-13 11:23
Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал
Товч: Хүүхэд гэж 18 нас хүрээгүй хүнийг хэлнэ. Хүний эрхийн нэг томоохон салбар нь хүүхдийн эрх юм.
2020-10-09 13:54
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээний талаар
2020-06-23 14:28
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, АМРАЛТЫН ЦАГ
Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтны ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 хүртэл цаг, Ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш байхаар хуульчилсан.
2020-06-19 14:43
Манай байгууллагаас иргэд, байгууллагуудад дараах үйлчилгээг үзүүлж байна
- ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд - ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарт багшлах эрх олгох, хасах - ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад мэргэжлийн зөвлөх зэрэг олгох - ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудад зориулсан төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэл хийх гм
2020-06-12 14:22