Захиалгат сургалт

Дундговь аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн, сургалтын менежерүүд цахимаар захиалгат сургалтад хамрагдлаа
БМДИ-ээс хөл хорионы энэ өдрүүдэд онлайнаар сургалт, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй зохион байгуулсаар байна. Тухайлбал 11 сарын 18-аас 12 сарын 01-ний хооронд Дундговь аймгийн БСУГ-ын хүсэлтийн дагуу тус газрын мэргэжилтнүүд болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн Бага боловсролын сургалтын менежерүүд нийт 37 хүнд “ЦАХИМ ХЭЛБЭРИЙН ЗАЙНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГ
2020-12-01 16:09
Захиалгат сургалт
Захиалгат сургалт нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, бусад байгууллагаас багш ажилтныхаа /удирдах ба бусад ажилтан/ мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжил, ур чадварыг дэмжихэд чиглэсэн тэгш боломжоор хангасан, багш, ажилтны хэрэгцээнд тулгуурласан уян хатан хөтөлбөртэй, зөвлөн, туслах сургалт арга зүйн төлбөртэй үйлчилгээ юм.
2020-10-13 11:23