Захиалгат сургалт

ЦАХИМ СОНГОЛТОТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
2. Хамрах хүрээ Өмчийн бүх хэлбэрийн, сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа багш, удирдах ажилтан (захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургалтын менежер, багш, сургалтыг дэмжих бусад ажилтнууд) нь сонголтот цахим сургалтад өөрийн сонирхлын дагуу сэдэв сонгон бүртгүүлж оролцоно. 3. Хугацаа: Цахим сонголтот сургалтыг онлайнаар 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-аас 02 дугаар сарын 07-ныг хүртэл өдрүүдэд зохион байгуулна. Үргэлжлэх хугацаа 10 өдөр, судлах агуулгын багтаамж -12 цаг.
2022-01-19 18:41
Дундговь аймгийн БСУГ-ын мэргэжилтэн, сургалтын менежерүүд цахимаар захиалгат сургалтад хамрагдлаа
БМДИ-ээс хөл хорионы энэ өдрүүдэд онлайнаар сургалт, үйл ажиллагаагаа тасралтгүй зохион байгуулсаар байна. Тухайлбал 11 сарын 18-аас 12 сарын 01-ний хооронд Дундговь аймгийн БСУГ-ын хүсэлтийн дагуу тус газрын мэргэжилтнүүд болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн Бага боловсролын сургалтын менежерүүд нийт 37 хүнд “ЦАХИМ ХЭЛБЭРИЙН ЗАЙНЫ ХАМТЫН АЖИЛЛАГ
2020-12-01 16:09
Захиалгат сургалт
Захиалгат сургалт нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, бусад байгууллагаас багш ажилтныхаа /удирдах ба бусад ажилтан/ мэргэжил, арга зүйг дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжил, ур чадварыг дэмжихэд чиглэсэн тэгш боломжоор хангасан, багш, ажилтны хэрэгцээнд тулгуурласан уян хатан хөтөлбөртэй, зөвлөн, туслах сургалт арга зүйн төлбөртэй үйлчилгээ юм.
2020-10-13 11:23