Дээд боловсролын багшийн хөгжил

Хичээлийн шинэ жил - Хүн бүрийн баярын өдөр
АШУҮИС-ийн БАС-ийн Харилцааны Урлагийн тэнхимийн эрхлэгч, Профессор С.Наранчимэг   “А” үсэг сурахаар сэтгэл догдлон сургуулийн босго алхаж буй хүүхдүүддээ Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж монголчуудынхаа эрүүл мэндийн манаанд хувь нэмрээ оруулахаар оюутан болж буй залуучууддаа, суралцаж буй оюутнууддаа, ард иргэдийнхээ эрүүл мэндий
2021-09-14 17:36
“Алсын хараа 2050- Боловсролын салбарт эрх тэгш байдал, үр ашиг, үр дүнг нэмэгдүүлэх нь” тайлан
Сүүлийн 25 жилийн хугацаанд Монгол Улсын боловсролын салбарт үсрэнгүй ахиц дэвшил гарсан билээ. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050-ыг дэмжих үүднээс боловсролын дэд салбарын асуудлаар хийгдсэн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнд тулгуурлан салбарын тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлох зорилгоор боловсролын үр дүнд шинжилгээ хийсний үр дүнд боловсруулагдсан тайлантай эндээс
2021-09-14 17:33
“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ” ДЭД АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТАЙЛАН
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/754 дугаар тушаалаар Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсэг их, дээд сургуулийн профессор багшийн цогц чадамжийг тодорхойлон тэдэнд тавигдах нийтлэг шаардлагыг боловсруулах, профессор багшийн үнэлгээний нийтлэг шалгуурыг б
2021-09-14 17:31