Мэдээ

БМДИ-ийн арга зүйчдийн мэдээлэл солилцох уулзалт боллоо
БМДИ-ийн арга зүйчид мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран Элсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулах, Теле хичээлийн зөвлөмж боловсруулах, Чанарын үнэлгээний даалгаварт шинжилгээ хийх, Хилийн чанад дахь Монгол хэл, соёлын багш нарын цахим сургалт зохион байгуулах ажлуудыг гүйцэтгэсэн бөгөөд дээрх ажлуудын үр дүн, цаашид анхаарах зүйлүүдийн талаар санал солилцов.
2020-08-10 18:15
БМДИ-ийн арга зүйчид намрын хамгийн эхний сургалтдаа хамрагдаж байна
Өнгөрсөн 6 дугаар сард Азийн хөгжлийн банкны "Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд БМДИ-ийн 50 арга зүйч сургалтад хамрагдсан. Тус сургалтын үргэлжлэл болох "Цахим сургалтын материал боловсруулах аргууд-2" сургалт өчигдөр эхлээд хоёр дахь өдрөө амжилттай үргэлжилж байна.
2020-08-07 11:32
2020 онд Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлыг хийлээ
Багшлах эрх: 2018-2019 оны МДҮС-т хамрагдсан 5, 10 дахь жилийн сургалтын 2247 багшлах эрхийн үнэмлэхийг сунгасан. УБ хот 12 аймгийн 1586 үнэмлэхийг НБГ, БСУГ-т хүлээлгэн өгсөн. Үлдсэн 9 аймгийн 577 үнэмлэхийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулна. Мэдээллийн сан үүсгэн,
2020-07-02 15:38
Багшийн эрхэм үүргийг нэр хүндтэйгээр өргөж яваа багш нар болон боловсролын салбарын ажилтнуудыг шагнаж урамшууллаа
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын ахмад багш нарын холбоо хамтран ажил үйлсээрээ бусдыгаа манлайлж, заах арга, ур чадвараа дайчлан, үлгэр дуурайл үзүүлж багшийн эрхэм үүргийг нэр хүндтэйгээр өргөж яваа багш боловсролын ажилтнуудыг шагнаж урамшуулах хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдав.
2020-06-25 14:14
Зөвлөн туслах ажлын хүрээнд ЕБС-ийн багш, ажилтан болох нийт 128 хүнд хүрч ажиллалаа
2020 оны эхний хагас жилд БМДИ-ээс дараах сэдвүүдээр зөвлөн туслах ажил зохион байгуулсан байна. Багш нарын хичээлд ажиглалт хийж, хүүхэд хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх Сургуулийн хөтөлбөр боловсруулах арга зүй Тэгш хамруулан сургах орчин бүрдүүлэх&
2020-06-25 14:11
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Нийгмийн халамжийн зарим үйлчилгээний талаар
2020-06-23 14:28
Нийт 4485 Теле хичээл бэлэн болсон байна
Теле хичээл зохион байгуулах шийдвэрийг БСШУСЯ-ын сайдын 2020 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/43 тоот тушаалаар баталж, БМДИ-ийн захирлын 2020 оны А/05 тушаалаар анхны бүрэлдэхүүнийг баталж, БХ-ийн захирлын 2020 оны А/03, А/08, А/10, А/13 тушаалууд батлагдсан агуулгын дагуу зохион байгуулсан. Өнгөрсөн 4 сарын хугацаанд&
2020-06-23 12:32
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, АМРАЛТЫН ЦАГ
Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажилтны ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг, долоо хоногийн ажлын цаг 40 хүртэл цаг, Ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш байхаар хуульчилсан.
2020-06-19 14:43
БМДИ 2020 оны эхний хагас жилд төрийн үйлчилгээг иргэдэд дараах байдлаар хүргэж ажиллалаа
Энэ хугацаанд нийт 14362 иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлснээс 162 иргэнд өргөдлөөр, 349 иргэнд биечлэн, 4983 иргэнд утсаар, 8869 иргэнд цахимаар тус тус мэдээлэл өгч ажиллалаа.  
2020-06-19 11:47
2020 онд 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны МДҮС-ын батламж олгогдоогүй байна уу.
2019 - 2020 оны хичээлийн жилд 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй ЕБС, цэцэрлэгийн багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын танхимын сургалтын батламжийг 999 суралцагчдад олгоод байна.
2020-06-18 19:51
2019-2020 оны хичээлийн жилийн Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт
2019–2020 оны хичээлийн жилд Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллага, Ерөнхий боловсролын сургуульд эхний болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны үндсэн сургалтад нийт 5510 суралцагч бүртгүүлснээс сургалтандаа хамрагдаж байгаа 4787 багш, ажилтан байна.
2020-06-16 19:29