Мэдээ

STEM сургалтын хөтөлбөрийг Завхан аймгийн ЕБ-ын сургуулиудад хэрэгжүүлж буй туршлага
Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын нийт 29 сургуулийн бага боловсролын багш нар STEM сургалтын хөтөлбөрийг 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. STEM сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр сурагчид юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, зүй тогтлыг туршиж ойлгох, сонирхон шинжлэн судлах, багаар хамтран ажиллах, бие даан суралцах арга барилд суралцаж, бүтээх
2021-03-26 12:14
STEM сургалтын хөтөлбөрийг Завхан аймгийн ЕБ-ын сургуулиудад хэрэгжүүлж буй туршлага
Завхан аймгийн ерөнхий боловсролын нийт 29 сургуулийн бага боловсролын багш нар STEM сургалтын хөтөлбөрийг 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. STEM сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр сурагчид юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, зүй тогтлыг туршиж ойлгох, сонирхон шинжлэн судлах, багаар хамтран ажиллах, бие даан суралцах арга барилд суралцаж, бүтээх
2021-03-26 12:10
Цэцэрлэг болон ерөнхий боловсролын сургуульд 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт амжилттай болж өндөрлөлөө
Өнөөдөр БМДИ-ийн удирдлага болон албадын дарга, нийт арга зүйчид энэхүү сургалтын тайлангаа хэлэлцэж цаашид анхаарах асуудлаа ярилцаж, санал солилцлоо. Сургалтын агуулгыг боловсролын салбарын суурь судалгааны тайлангууд болон 2020 оны үндсэн сургалтын судалгаа, үнэлгээний тайлангийн санал дүгнэлт, зорилтот бүлгийн ажил мэргэжлийн онцлог болон хэрэгцээ, ажлын байрны
2021-03-25 21:31
"ЧАДВАРЛАГ БАГШ ХӨТӨЛБӨР"-ийг таниулах 3 дахь ээлжийн сургалт боллоо
"Чадварлаг багш хөтөлбөр" сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсрол болон насан туршийн боловсролын багшид мэргэжлээрээ тасралтгүй хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой юм. Тус сургалт "Багш бэлтгэх сургалтыг чанаржуулах", "Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх", "Багшийн ажлын нөхцөл, цалин хөлсийг оновчтой болгох" гэсэн 3 үндсэн чиглэлийн хүрэ
2021-03-24 20:26
Төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр хүлээн авах тухай 
БМДИ-ээс жил бүр төр, төрийн бус байгууллагаас  багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжсэн сургалтын агуулга бүхий  төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр хүлээн авч магадлан дүгнэлт гаргадаг билээ. Онцгой нөхцөл байдлаас хамаарч 2020 онд төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргаж, сургалт зохион байгуулах эрх бүхий хугацааг 2021 оны 12 сарын 31 хүртэл олгосон. Иймд он
2021-03-24 11:40
Цахим тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна
ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2021-03-24 11:13
Цахим тендер шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна
ЦАХИМ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
2021-03-24 11:10
Дамжуулах сургалтууд амжилттай болж байна
Дээд боловсролын багшийн хөгжлийн албанаас 2020 оны 12 сарын 07-18-ны хооронд зохион байгуулсан “Багшлахуйгаас суралцахуйд шилжих шилжилтийг хурдасгах нь” болон “21-р зууны дижитал технологи ба багшийн ур чадвар” сэдэвт 2 модуль цахим сургалтад хамрагдсан багш н
2021-03-19 16:51
"ЧАДВАРЛАГ БАГШ ХӨТӨЛБӨР"-ийг таниулах 2 дахь ээлжийн сургалт боллоо
Сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсрол болон насан туршийн боловсролын багшид мэргэжлээрээ тасралтгүй хөгжих боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой тус сургалт "Багш бэлтгэх сургалтыг чанаржуулах", "Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх", "Багшийн ажлын нөхцөл, цалин хө
2021-03-17 15:30