Мэдээ

ЗАХИРЛУУД ОНЛАЙНААР МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн ЕБС-уудын 29 захирлыг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь онлайн сургалтад хамруулж байна.
2020-10-28 11:56
МУИС, СУИС-ИЙН БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба нь 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр МУИС-ийн “Багшийн хөгжлийн төв”-ийн удирдлага, СУИС-ийн багшийг хөгжүүлэх багийн гишүүдтэй уулзан, цаашид хамтран гүйцэтгэх ажлын талаар санал солилцлоо. Тус сургуулиуд нь багш нарынхаа хэрэгцээг
2020-10-28 11:55
ДОТУУР БАЙРЫН БАГШ НАР ОНЛАЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн 30 Дотуур байрын багшийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь сургалтад хамрууллаа.
2020-10-28 11:54
СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД ОНЛАЙНААР МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
10 дугаар сарын 21, 23-ны өдрүүдэд БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн ЕБС-уудын 118 сургалтын менежерийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь онлайн сургалтад хамруулж байна.
2020-10-21 15:19
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛ БОЛЛОО
БШУ-ны сайдын ээлжит шуурхай хурал өнөөдөр Шинжлэх ухааны академийн байранд боллоо.
2020-10-21 15:10
ОРОН НУТГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАРИМ АРГА ЗҮЙЧ НАР ОНЛАЙНААР МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн цэцэрлэгүүдийн 57 арга зүйчийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь онлайн сургалтад хамруулж байна.
2020-10-20 11:50
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН, СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРҮҮД ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
Өнөөдөр БМДИ-ээс Сэлэнгэ аймгийн БСУГ-ын хүсэлтийн дагуу тус газрын мэргэжилтнүүд болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн Бага боловсролын сургалтын менежерүүд нийт 30 хүнд "Сургалтын менежмент"-ийн чиглэлээр захиалгат сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг БМДИ-ийн Сургалтын байгууллагын м
2020-10-20 11:48
БМДИ-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО
Уг хурлаар өнгөрсөн 7 хоногийн ажлын гүйцэтгэл, энэ 7 хоногт хийх ажлын чиглэлийг хэлэлцэж, санал солилцлоо. БМДИ-ийн захирал Ж.Болормаа зөвлөн туслах үйл ажиллагааг чанаржуулах, зөвлөн туслах үйл ажиллагааны агуулга, арга зүйд дорвитой шинэчлэл хийх, багш нарт хүүхдийн ялгаатай байдалд тулгуурлан ЗӨӨЛӨН УР ЧАДВАР"-аар сургалтыг
2020-10-19 13:36
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАРИМ ЕБС-ИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУД МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах ЕБС-ийн 22 нийгмийн ажилтан танхимын сургалтад хамрагдаж байна. Тус сургалтыг БШУЯ-ны мэргэжилтэн С.Болормаа, БМДИ-ийн Сургалтын байгууллагын менежментийн албаны дарга,
2020-10-19 11:45
ОРОН НУТГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАРИМ ЭРХЛЭГЧ НАР ОНЛАЙНААР МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах орон нутгийн цэцэрлэгүүдийн 65 эрхлэгчийг Google meet видео холболтоор ажлын байрнаас нь онлайн сургалтад хамруулж байна.
2020-10-19 11:42
ЖАЙКА БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ОНЛАЙН ХУРАЛ ХИЙЛЭЭ.
БМДИ нь Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)-ын “СТАРТ 2” төслийн багийнхантай хамтын ажиллагааны чиглэлээр онлайн хурал хийж, санал солилцлоо.
2020-10-16 16:11
НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН ЗАРИМ ЭРХЛЭГЧ, АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА
Өнөөдөр БМДИ-ээс 2020 оны багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын 2-р шатанд хамрагдах Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын 30 эрхлэгч, арга зүйч танхимын сургалтад хамрагдаж байна.
2020-10-16 11:17