Багшийн хөгжил

Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө гэж юу вэ?
Хүүхдийн хөгжлийн онцлог, боловсролын хэрэгцээ, бодит байдлыг тухай бүрд нь үнэлж, түүнд үндэслэгдсэн урт ба богино хугацааны зорилт, сургалтын агуулга, багшийн дэмжлэг, арга зүйг төлөвлөн хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох үйл ажиллагааг нэгтгэн боловсруулсан баримт бичиг юм. Боловсрол Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын сайдын А/155 тушаалаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулс
2021-10-21 10:19
Багш танд хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдтэй ажиллахад дараах бэрхшээл тулгарч байна уу?
Хэчнээн заагаад байхад сурлагаар хоцроод, сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг гүйцэхгүй байх; Сурлагаар хоцроод, ямар ч үед сул дүн аваад байгаа хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхол, давуу талыг илрүүлж чадахгүй байх; Тэдгээр хүүхдүүдтэй хэрхэн яаж ажиллах, ямар арга зүй хэрэглэх аргаа олохгүй ба
2021-10-13 11:10
Сургалтын байгууллагад арга зүйн дэмжлэг хэрэгтэй юу?
Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлага-1
2021-10-11 14:01
САХИЛГА БАТ БА ХАРИУЦЛАГА
Нийтлэл-18
2021-09-28 13:18
Сургалтын байгууллага, багш та ямар үүрэгтэй вэ?
Монгол Улсын Үндсэн хуульд бүх иргэн сурч боловсрох эрхтэйг баталгаажуулсан байдаг. Мөн Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд цэцэрлэгийн ердийн бүлэгт хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүртэл хүүхэд нэг бүлэгт байж болно. Ерөнхий боловсролын бусад сургууль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол эзэмшүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Хөгжлийн бэрхш
2021-08-19 15:24
Тэгш хамруулан сургахад ямар саад бэрхшээл тулгардаг вэ?
Ойлголт, хандлагын шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бусдаас өөр “өвчтэй хүн”, асуудал бэрхшээл нь хүндээ байдаг гэж ойлгож хардаг анагаах ухааны загвар; Соёл, мэдээллийн шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бүрэн дүүрэн сурч чадна гэсэн итгэл хүлээлтгүй, хувийн тусгай хэрэгцээг ойлгож анзаардаггүй, бэрхшэ
2021-06-25 10:47
Тэгш хамруулах боловсрол
/Тэгш байдал бол тоо, тэгш боломж бол чанар юм. НҮБ-ын Хүүхдийн сан/ Хүүхэд бүрийн суралцах эрхийг хэрхэн хангах вэ?
2021-06-24 11:39
Хүүхдийн хөгжлийн ялгаатай байдал
Хүүхэд – Тэгш боломж Хүүхдийн хөгжлийн ялгаатай байдал Хүн болгон адилгүй Хүлэг болгон жороогүй Ялгаатай байх нь сул тал гэж үү? Хаа сайгүй бүх юм ижилхэн, хүн бүр ялгагдахын аргагүй адилхан, өндөр нам, сайхан муух
2021-06-23 11:23
Хүүхэд хамгааллийн чиглэлээр эцэг эх, сургууль багш нар хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?
Ерөнхий боловсролын сургууль нь: • Эцэг эх, гэр бүл, иргэд, бусад байгууллагатай холбоо тогтоож, тэднийг идэвхжүүлэн, сайн дураараа нэгдэн, сургуулийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагаатай уялдан, бүтээлчээр хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; • Эцэг эх, иргэд, олон
2021-06-22 13:23
Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, иргэд, олон нийтийн ороцлоо хамтын ажиллагаа
Ганц ганцаар хийж хүч хүрэхгүй зүйлийг хүмүүс хамтдаа бүтээж чаддаг, хүч ухаанаа нэгтгэчих юм бол тэд бараг л бүхнийг чадагчид болно. Даниэл Уибстер Хамтын ажиллагааны ач холбогдол юунд оршдог вэ? Дэлхий ертөнц тасралтгүй хувьсан өөрчлөгдөж, нийгэм эдийн засгийн хувьд даяарш
2021-06-21 09:47