Багшийн хөгжил

Тасралтгүй сурч боловсрох хэрэгцээ яагаад үүсэв
Шинжлэх ухаан, техникийн үсрэнгүй хөгжилтэй холбоотойгоор өнөөгийн мэргэжилтэнд улам өндөр шаардлага тавигдах болж, шинээр гарч ирэх мэргэжил, түүнд шаардагдах ур чадварыг урьдчилан таамаглахад хэцүү болж байна. Боловсрол илүү уян хатан байж, хувь хүн өөрийгөө боловсруулахад шамдсанаар нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангах боломжтой бо
2021-04-14 16:17
Насан туршийн боловсролын талаар таны ойлголттой нийцэж байна уу
“Насан туршийн боловсрол бол хүний амьдралын туршид шаардагдах мэдлэг, чадвар, ойлголт, зан чанарыг олгох, улмаар түүнийгээ ямар ч орчин нөхцөлд өөртөө итгэлтэй, урам зоригтой бүтээлчээр хэрэглэж чадах чадамжийг суулгах замаар хувь хүнийг нийгэмд идэвхтэй байр суурь эзлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, чадваржуулж байдаг тасралтгүй, дэм үйл ажиллагаа юм
2021-04-13 14:16
Танд “Насан туршдаа тасралтгүй суралцах” хэрэгцээ байна уу?
Хувь хүн өөрийн амьдралын чанараа дээшлүүлэх, албан тушаал ахих, ажлын байрны шаардлагад нийцэхийн тулд эсвэл нэг ажлын байрнаас нөгөөд шилжих, нийгмийн амьдралд оролцоход шаардлагатай хувь хүний ур чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор урт, богино хугацаанд суралцах шаардлагатай болдог. Их Б
2021-04-09 18:02
Багшийн цогц чадамжийн тухай бид юу мэдэх вэ?
Европын холбооны орнуудын судлаачдын баг судалгааны үр дүнд тулгуурлан Францын судлаач Перреноуд үзэхдээ XXI зууны багшийн эзэмшсэн байх ерөнхий чадварыг дараах байдлаар гаргасан. Үүнд: Суралцагчдын суралцах боломжийг бүрдүүлэх Суралцагчдын суралцах ахиц өөрчлөлтийг хөтлөх Ялгаатай суралцагчидтай ажилла
2021-04-07 14:38
Багш яагаад тасралтгүй хөгжих ёстой вэ?
Хүний хөгжил нь чухамдаа түүний өөрийнх нь бүтээлч сэтгэлгээ, бүтээлч үйл, хандлага, итгэл үнэмшил, оноларга зүйн мэдлэг, чадварын үр дүнд явдаг үйл явц учир багшийн хувьд ажлын байрандаа орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт амжилт болон нийгмийн болон суралцагчийн хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагатай уялдуулан өөрийнхөө онолын мэдлэг, үзэл хандлага, ажлын арга барилаа шинэч
2021-04-06 16:10
Багшийн тасралтгүй хөгжлийн зорилго юу вэ?
Хүн хоорондын харилцаа үргэлжид динамик шинжтэй байдаг. Харилцаа, харилцааны явцад бий болох үйлдлийн үр дүнг урьдчилан тодорхойлж, томьёолон тооцоолох боломжгүй. Харилцаа хэрхэн өрнөж, ямар үр дүнд хүрэхийг мэдлэг биш мэдрэмж, онол биш амьдрал, туршлагаас олж авсан ухаанаар зохицуулна. Суралцахуйн үйл явц ийм харилцааны динамик байдал дээр тулгуурлан явагддаг. Тийм
2021-04-02 14:28
Багшийн хөгжил юунаас эхлэх вэ?
Багшийн хөгжил нь нийгмийн хөгжил, боловсролын шинэчлэл, сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт, хөгжилтэй шууд хамааралтайгаар тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц. Багшийн хөгжил гэж багшийн мэдлэг, арга зүй, ур чадвар, боловсролоо дээшлүүлэх тасралтгүй үйл явцыг хэлнэ.  “Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай&rd
2021-03-29 09:45
Багшлахуйг үзэх үзэл, хандлага ямар байх ёстой вэ?
Өнөөдөр дэлхий дахины боловсрол  судлалд конструктив үзэл баримтлал  давамгайлж байна. Энэхүү үзэл  баримтлал суралцахуйг багшаас  сурагчид мэдлэг дамжуулах механик  үйлдэл биш суралцагч өөрөө мэдлэг  бий болгон баяжуулах бүтээлч үйл  явц болохыг онцолдог. Суралцагч  бол өөрөө мэдлэгийг бүтээгч субьект  учир багшлах
2021-03-26 11:57
Багшлахуйг үзэх үзэл, хандлага ямар байх ёстой вэ?
Өнөөдөр дэлхий дахины боловсрол судлалд конструктив үзэл баримтлал давамгайлж байна. Энэхүү үзэл баримтлал суралцахуйг багшаас сурагчид мэдлэг дамжуулах механик үйлдэл биш суралцагч өөрөө мэдлэг бий болгон баяжуулах бүтээлч үйл явц болохыг онцолдог. Суралцагч бол өөрөө мэдлэгийг бүтээгч субьект учир багшлах үйл ажиллагаа тодорхой багаж зэвсэг, өндөр технологийн хүчэ
2021-03-23 11:21
Багш, багшлахуйн үйлийн тухай эргэцүүлэн бодоцгооё
БАГШ, БАГШЛАХУЙН ҮЙЛИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭН БОДОЦГООЁ
2021-03-19 09:35
Боловсролын болон багшлахуйн зорилго юу вэ?
Боловсролын болон багшлахуйн зорилго юу вэ?
2021-03-19 09:33