Багшийн хөгжил

Боловсролын болон багшлахуйн зорилго юу вэ?
Боловсролын болон багшлахуйн зорилго юу вэ?
2021-03-19 09:29
Боловсролын хүн судлал хийгээд монгол хүний суралцахуйн үнэт зүйлийн судалгаа
Багшийн хөгжил сэтгүүлийн 2020 оны 4 дүгээр улирлын дугаараас
2021-02-10 10:11
Сурагч А-гийн мөрөөдөл (сонсгол болон хэл ярианы бэрхшээл)
39-Р СУРГУУЛЬ / УЛААНБААТАР ХОТ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙГ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТЭГШ ХАМРУУЛЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА ТУРШЛАГЫН НЭР: Сурагч А-гийн мөрөөдөл (сонсгол болон хэл ярианы бэрхшээл) БАГШИЙ
2021-02-05 09:44
Насан туршдаа сурч боловсрох хэрэгцээ яагаад үүсэв?
Эцэг эхчүүдэд зориулсан цуврал нийтлэл – 13
2021-02-04 22:48
Уур хилэн үзэн ядалтыг хэрхэн давах вэ?
Эцэг эхчүүдэд зориулсан цуврал нийтлэл – 12
2021-02-03 22:51
Аз жаргал хаана байдаг вэ?
Эцэг эхчүүдэд зориулсан цуврал нийтлэл – 11
2021-02-02 22:52
Анхаарлын дутмагшил, хэт хөдөлгөөнтөх
39-Р СУРГУУЛЬ / УЛААНБААТАР ХОТ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДИЙГ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТЭГШ ХАМРУУЛЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА ТУРШЛАГЫН НЭР: Анхаарлын дутмагшил, хэт хөдөлгөөнтөх БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Нийслэлийн ЧД-ийн Ерөнхий боловсролын 39-р дунд сургуулийн 2б ангийн багш Д.Оюунтүлхүүр
2021-02-01 19:43
Тархины саажилттай хүүхэдтэй ажиллах арга
39-Р СУРГУУЛЬ / УЛААНБААТАР ХОТ ТУРШЛАГЫН НЭР: Тархины саажилттай хүүхэдтэй ажиллах БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Нийслэлийн ЧД-ийн Ерөнхий боловсролын 39-р сургуулийн 1б ангийн багш Л.Төмөртогоо ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУУД:
2021-01-29 19:30
Хоёулаа чадна аа (сонсголын бэрхшээл)
37-Р СУРГУУЛЬ / УЛААНБААТАР ХОТ ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙГ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТЭГШ ХАМРУУЛЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА ТУРШЛАГЫН НЭР: Хоёулаа чадна аа (сонсголын бэрхшээл) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ:
2021-01-25 09:00
Яриа хүүхэд – Багын зан
ТУРШЛАГЫН НЭР: Яриа хүүхэд – Багын зан (суралцахуйн бэрхшээл) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: СХД-ийн Албан Бус Насан туршийн боловсролын төвийн багш И.Чанцалдулам ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУУД: Манай ангийн сурагч М нь их яриасаг хүүх
2021-01-22 09:10