Багшийн хөгжил

Хэт хөдөлгөөнтэй хүүхэдтэй ажиллах
ТУРШЛАГЫН НЭР: Хэт хөдөлгөөнтэй хүүхэдтэй ажиллах (суралцахуйн бэрхшээл) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБ-ын гуравдугаар сургуулийн бага ангийн багш Б.Түвшинтөлөв ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУУД: Сурагч Т нь тус
2021-01-15 12:02
Бид хамттай хөгжих эрхтэй
III СУРГУУЛЬ / ХОВД АЙМАГТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДИЙГ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТЭГШ ХАМРУУЛЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА ТУРШЛАГЫН НЭР: Бид хамттай хөгжих эрхтэй (аутизм) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБ-ын гуравдугаар сургуулийн бага ангийн багш М.Туул
2021-01-11 16:35
Бага багаар амжилт өөд
ТУРШЛАГЫН НЭР: Бага багаар амжилт өөд (суралцахуйн бэрхшээл – анхаарлын дутмагшил) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБ-ын гуравдугаар сургуулийн бага ангийн багш Д.Баяртүвшин ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУУД: С
2021-01-08 13:24
Өөр өөрийн өнгөөр
III СУРГУУЛЬ / ХОВД АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: “Өөр өөрийн өнгөөр” (Сонсголын бэрхшээлтэй) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБ-ын гуравдугаар сургуулийн бага ангийн багш Г.Ариунаа ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУ
2021-01-04 15:05
Сурах хүсэлтэй - тоглох дуртай хүүхэд
НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ / ХОВД АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: Сурах хүсэлтэй - тоглох дуртай хүүхэд (хүнд хэлбэрийн саажилт) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Ховд аймгийн НТБТ-ийн багш Ц.Баасансүрэн ХҮҮХДИЙН БЭРХШЭЭЛ БОЛОН АНГИ НИЙТЭД ҮҮСГЭДЭГ АСУУДЛУУД:
2021-01-01 14:36
Нийгэмшсэн хүүхэд
БОЛОВСРОЛЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА НОМНООС НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: Нийгэмшсэн хүүхэд (оюуны бэрхшээлтэй) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭ
2020-12-28 10:16
Сэтгэлтэй хүү
БОЛОВСРОЛЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА НОМНООС II СУРГУУЛЬ / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: Сэтгэлтэй хүү (Оюуны бэрхшээлтэй) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ:
2020-12-25 10:09
Хичээл зүтгэлтэй хүүхэд
/БОЛОВСРОЛЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ ХҮҮХДҮҮДТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ САЙН ТУРШЛАГА НОМНООС/ НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: Хичээл зүтгэлтэй хүүхэд (тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй)
2020-12-21 10:10
Ахицтай охин амжилтын эзэн
САЙН ТУРШЛАГУУД II СУРГУУЛЬ / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ТУРШЛАГЫН НЭР: Ахицтай охин амжилтын эзэн (Хэл ярианы бэрхшээлтэй) БАГШИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ: Өвөрхангай
2020-12-18 09:56
ЗАЙНЫ СУРГАЛТ - НЭЭЛТТЭЙ БОЛОМЖУУД
2019-2020, 2020-2021 оны хичээлийн жилд боловсролын салбарын хувьд нэгэн томоохон сорилттой тулгарч байна. КОВИД-19 цар тахлын улмаас үүсээд байгаа нөхцөл байдал хэзээ дуусгавар болохыг таамаглахад ихээхэн хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа бөгөөд бид үүссэн нөхцөл байдлыг хөгжих боломж болгох
2020-11-18 18:28
ДЭЛХИЙН УЛС ОРНУУДЫН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛ ЗААЖ БУЙ БАЙДАЛ
(Ази Номхон далайн улс орнууд) Шинэ төрлийн коронавирусийн дэгдэлтээс шалтгаалан дэлхийн 186 улс оронд хичээл сургуулийн үйл ажиллагаа зогсож, 10 сурагч бүри
2020-11-18 18:26