Багш ярьж байна

Сургалтын байгууллага, багш та ямар үүрэгтэй вэ?
Монгол Улсын Үндсэн хуульд бүх иргэн сурч боловсрох эрхтэйг баталгаажуулсан байдаг. Мөн Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд цэцэрлэгийн ердийн бүлэгт хөнгөн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүртэл хүүхэд нэг бүлэгт байж болно. Ерөнхий боловсролын бусад сургууль нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол эзэмшүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Хөгжлийн бэрхш
2021-08-19 15:24
Тэгш хамруулан сургахад ямар саад бэрхшээл тулгардаг вэ?
Ойлголт, хандлагын шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бусдаас өөр “өвчтэй хүн”, асуудал бэрхшээл нь хүндээ байдаг гэж ойлгож хардаг анагаах ухааны загвар; Соёл, мэдээллийн шинжтэй саад бэрхшээл: Хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдийг бүрэн дүүрэн сурч чадна гэсэн итгэл хүлээлтгүй, хувийн тусгай хэрэгцээг ойлгож анзаардаггүй, бэрхшэ
2021-06-25 10:47
Тэгш хамруулах боловсрол
/Тэгш байдал бол тоо, тэгш боломж бол чанар юм. НҮБ-ын Хүүхдийн сан/ Хүүхэд бүрийн суралцах эрхийг хэрхэн хангах вэ?
2021-06-24 11:39
Хүүхдийн хөгжлийн ялгаатай байдал
Хүүхэд – Тэгш боломж Хүүхдийн хөгжлийн ялгаатай байдал Хүн болгон адилгүй Хүлэг болгон жороогүй Ялгаатай байх нь сул тал гэж үү? Хаа сайгүй бүх юм ижилхэн, хүн бүр ялгагдахын аргагүй адилхан, өндөр нам, сайхан муух
2021-06-23 11:23
Хүүхэд хамгааллийн чиглэлээр эцэг эх, сургууль багш нар хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?
Ерөнхий боловсролын сургууль нь: • Эцэг эх, гэр бүл, иргэд, бусад байгууллагатай холбоо тогтоож, тэднийг идэвхжүүлэн, сайн дураараа нэгдэн, сургуулийн удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагаатай уялдан, бүтээлчээр хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; • Эцэг эх, иргэд, олон
2021-06-22 13:23
Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, иргэд, олон нийтийн ороцлоо хамтын ажиллагаа
Ганц ганцаар хийж хүч хүрэхгүй зүйлийг хүмүүс хамтдаа бүтээж чаддаг, хүч ухаанаа нэгтгэчих юм бол тэд бараг л бүхнийг чадагчид болно. Даниэл Уибстер Хамтын ажиллагааны ач холбогдол юунд оршдог вэ? Дэлхий ертөнц тасралтгүй хувьсан өөрчлөгдөж, нийгэм эдийн засгийн хувьд даяарш
2021-06-21 09:47
Хүүхэд хамгааллын эрх зүйн орчин
Сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулсан эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хэд хэдэн хууль батлагдан хэрэгжиж эхлээд байна. Мөн 2015-2016 онд хүүхэд хамгаалалтай холбогдох дараах хуулиуд батлагдсан байдаг. Дээрх хуулиудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарсан дараах дүрэм журмыг судалж тан
2021-06-16 12:41
Хүүхэд хамгаалалд та өөрийн хувь нэмрээ хэрхэн оруулж байна вэ?
Хүүхэд хамгаалал Хүүхэд хамгааллын тухай ойлголт Хүүхдийн язгуур эрх ашиг, хүүхэдтэй хамааралтай бүхий л асуудалд хүүхдийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд авч үзэх ёстой. Хүүхэд гэж хэн бэ? НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц,
2021-06-14 10:58
ТХБ-ын зорилтот 4-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бид юу хийж байна
Дэлхийн, бүс нутгийн болон манай орны хөгжлийн ололт амжилт, бэрхшээл, зөрчил нь бидэнд цаашид хөгжих шинэ нөхцөл, боломжийг нээж өгч байна. Улс орнууд энэ чиглэлээр өргөн хүрээний судалгаа хийж өөр өөрийн боловсролын асуудлыг шийдэж байна. Энэ хүрээнд манай оронд бодлогын болон судалгааны түвшинд зарим ажлууд хийгдэж, бид их ярьж бичиж байгаа боловч тодорхой үр дүн
2021-06-11 10:00
“Суралцагч” ажилтны мэдлэг, чадвар хандлаг, төлөвшил буюу конпетенц ямар байх вэ?
Уламжлалт үзлээр багш нарыг сургуулийн ажилтан гэдэг байсан бол 21 дүгээр зуунд суралцагчдыг сургуулийн ажилтан гэж үздэг болжээ. Асуултад хариулахын тулд компетенцийн талаарх зарим судалгааг авч үзье. Манайд компетенцийн цогц чадамж, чадамж гэж хоёр өөр орчуулга хэрэглэгдэж байгаа боловч аль аль нь утга агуулгыг бүрэн илэрхийлж чадахгүй байгаа билээ. Харвардын их с
2021-06-10 16:28
Компетенц гэж юу вэ? /Хүүхдийн хөгжил II бүлэг/
“Хүн зөвхөн өөрийн хүч, идэвх чармайлтаар л амьдрах орчноо эзэмдэх бөгөөд боловсрол бол өөртөө эзэн байх чадвар бүхий хувь хүн болж төлөвших үйл явц юм” Вилхельм фон Хунболд 21 зууны боловсролын хөгжлийн чиг хандлага, зорилго хаашаа чиглэж байна вэ? 1980-аад оноос
2021-06-07 16:49