ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Нийт: 23. 21-23 харуулав

Цахим сургалтын алба Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуультай хамтран ажиллаж байна

Цахим сургалтын алба Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуультай хамтран ажиллаж байна...

Солонгос Монгол багш солилцооны хөтөлбөр хоёр улсын сургууль хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн юм

Солонгос Монгол багш солилцооны хөтөлбөр хоёр улсын сургууль хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн юм...

БМДИ, Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль хамтарч ажиллахаар санал нэгдлээ

БМДИ, Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль хамтарч ажиллахаар санал нэгдлээ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019