Тусламж

ЕБС, СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах багш нарын нэрс

2016-04-19 11:35
ЕБС, СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдах багш нарын нэрс

ЕБС, СӨББ-д эхний жилийн сургалтад хамрагдах багш нарын нэрсийг доорхи линкээс харна уу.

2016 эхний жилийн сургалтад хамрагдах багш нарын нэрс

Жич: Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад зөвхөн дээрх бүртгэлд бүртгэгдсэн багш нар хамрагдана.

2016 оны 3 сард багшаар ажиллах эрх авсан багш нар 2017 оны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдана.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019