Тусламж

СӨБ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй эрхлэгчийн сургалт эхэллээ

2017-01-10 15:38
СӨБ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй эрхлэгчийн сургалт эхэллээ

БМДИ-ийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтууд эхэлж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад арав дахь жилдээ ажиллаж буй эрхлэгч нар өнөөдөр буюу 1-дүгээр сарын 10-наас 15-ны өдрүүдэд  Багш хөгжлийн ордонд сургалтад хамрагдаж байна.  

suberh3

Тус сургалтын зорилго нь  Боловсролын бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй арга туршлагаа хуваалцаж, мэргэжлийн онол арга зүйн шинэлэг чиг хандлагаас суралцах, мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглан туршилт судалгааны болон зөвлөн туслах арга барилаа хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

suberh1 

suberh2

Улмаар эрхлэгч нар ажлын байран дээр багш нараа хөгжүүлэх, зөвлөн туслах арга барилд суралцах, ур чадвар эзэмших хэмээн үзэж байна. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019