Тусламж

Нийслэлийн ЕБС-ийн эмч нарт сургалт зохион байгууллаа

2017-04-05 17:24
БМДИ болон нийслэлийн Боловсролын газар хамтран ЕБС-ын 150 эмч нарт төрөлжсөн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын гол зорилго нь ЕБС-д ажиллаж буй эмч нарт сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшүүлж, өсвөр үеийн сэтгэл гутралын асуудал, тусламж үйлчилгээг өгөх чиглэлээр арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх байсан юм.

БМДИ болон нийслэлийн Боловсролын газар хамтран ЕБС-ын 150 эмч нарт төрөлжсөн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын гол зорилго нь ЕБС-д ажиллаж буй  эмч нарт сэтгэцийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдлэгийг эзэмшүүлж, өсвөр үеийн сэтгэл гутралын асуудал, тусламж үйлчилгээг өгөх чиглэлээр арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх байсан юм.

emch1

emch3

emch2

emch4

Тус сургалтад нийслэлийн есөн дүүргийн сургуулиудын эмч нар хамрагдсан юм. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019