Тусламж

Нийт: 43. 31-40 харуулав

Эхний жилдээ багшилж буй багш нарын үндсэн сургалтын эхлэх хугацаа болон байршлуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Эхний жилдээ багшилж буй багш нарын үндсэн сургалтын эхлэх хугацаа болон байршлуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл ...

ЕБС,СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

ЕБС,СӨББ-д эхний жилдээ ажиллаж буй багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь ...

Эхний жилдээ ажиллаж буй багш нар www.burtgel1.itpd.mn сайт руу орж бүртгүүлнэ үү

Эхний жилдээ ажиллаж буй багш нар www.burtgel1.itpd.mn сайт руу орж бүртгүүлнэ үү ...

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хуваарь /2014-2015 оны хичээлийн жил/

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хуваарь /2014-2015 оны хичээлийн жил/...

5дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь

5дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь...

СӨБ,ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт

СӨБ,ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт ...

Мэдээлэлзүй, зураг технологи, гадаад хэлний ЕБС-д 10 жил ажилласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдаж байна.

Мэдээлэлзүй, зураг технологи, гадаад хэлний ЕБС-д 10 жил ажилласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явагдаж байна....

ЕБС-ийн 5,10,11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ, Бага Боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт явагдаж байна.

ЕБС-ийн 5,10,11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ, Бага Боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт явагдаж байна....

БМДИ-ээс 2014 оны 10-12-р сард зохион байгуулах мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хэсэгчилсэн хуваарь ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019