Тусламж

Нийт: 43. 41-43 харуулав

Гадаад хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт хуваарь

Гадаад хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт хуваарь...

СӨБ, ЕБС-д эхний болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт

Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсрол болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх” журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор СӨБ, ЕБС-д эхний болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг зохион байгуулж байна....

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019