Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс

Зорилго: Захиргаа, аж ахуйн хэлтэс нь Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт болон Багшийн хөгжлийн ордны хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилготой. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

·         Байгууллагад эрх зүйн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай гэрээ хэлцэл байгуулах, дүгнэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

·         Байгууллагын төсөвт зардлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, санхүүгийн тайлан баланс гаргах, төрийн өмчийн эд хөрөнгө, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хамгаалалтад хяналт тавих;

·         Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, гадаадын ижил төстэй байгууллагууд болон тэдгээрийн туршлага судлах;

·         Албан хаагчдын ажиллах ажлын байрны хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэх;

·         Архив, албан бичиг хөтлөлтийн стандартыг дагуу явуулах;

·         Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтыг зохих шаардлагад нийцүүлэх, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтэд нь болон ажилтнуудын цаг ашиглалтад хяналт тавих;

·         Хүний нөөцийн бодлого, хэрэгцээ, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, ажилчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, нийгмийн баталгааг хангах;

·         Сургалтын орчныг стандартын дагуу зохион байгуулах, сургалтад хэрэглэгдэх хичээл сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр тасралтгүй хангах;

·         Албан хаагчдыг хэвийн тохитой орчинд ажиллах нөхцлийг хангах;

·         Багшийн хөгжлийн ордны хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэг юм.

Захиргаа, аж ахуйн хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт

Хэлтсийн утас: 70140059

Өрөөний дугаар: 601 тоот

Санхүүгийн утас: 70140067

Өрөөний дугаар: 606 тоот


Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?