Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Сургалт зохион байгуулах тухай

Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт | 2014-04-16

       Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсрол болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх”  журмыг  үндэслэн, ерөнхий боловсролын сургуульд эхний  жилдээ сургалтын менежерээр ажиллаж буй болон сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад эхний жилдээ арга зүйчээр ажиллаж буй удирдах ажилтан, орон нутагт  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан  сургах сургалтыг хэрэгжүүлж  буй багш ажилтны  мэргэжил дээшлүүлэх сургалт дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана.

Төрөлжсөн сургалтын хуваарь

Төрөлжсөн сургалтад оролцогчдын нэрс

                       БМДИ, Захиалгат сургалтын алба

Холбогдох утас:

СӨБ-ын удирдах ажилтны сургалт хариуцсан арга зүйч : 99252827

Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалт хариуцсан арга зүйч: 99872505

Сургуулийн удирдах ажилтны сургалт хариуцсан арга зүйч: 88243140   

                    Нийтэлсэн: ТМА-ны мэргэжилтэн Д.Даваасүрэн           

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?