Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

“Сарын тэмдгийн эрүүл ахуй-Сургуулийн орчинд” сургалт зохион байгууллаа.

Үйл явдлын мэдээ | 2017-05-29

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн усан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд “Сарын тэмдгийн эрүүл ахуй сургуулийн орчинд” чанарын судалгаа гарсан байна. Энэ нь Монгол улсад энэ сэдвээр хийгдсэн хамгийн анхны судалгаа бөгөөд тус судалгааг Канадын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр АНУ-ын Эморийн Их сургуулийн мэргэжил арга зүйн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хүүхдийн сан болон нийгмийн ажлын хөгжлийн төв Төрийн бус байгууллага хамтран 2015 оны 2-6 дугаар сарын  хооронд хийжээ. Судалгааны зорилго нь сарын тэмдэг ирэх үед охидод тулгардаг хэрэгцээ шаардлага сургууль болон дотуур байрны орчинд хэр сайн хангагдсан байдаг талаар охидын үзэл бодлыг судлах, охидод ээлтэй сургуулийн орчинг бүрдүүлэх ажилд суурь нотолгоо болохуйц мэдээллийг оролцогч талуудаас цуглуулах байсан юм.

erul 6

erul 1

Судалгаанаас дараахь зөвлөмжүүдийг гаргасан байна:

1.    Сургууль, дотуур байрны нөхцөлд сарын тэмдгийн эрүүл ахуйг сахихад охидод нэн тэргүүнд шаардлагатай наад захын хэрэгцээ усны найдвартай эх үүсвэр, шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай байх. Иймд ЗГ-аас 2015 онд батласан “Цэцэрлэг, ЕБС, дотуур байрны ус ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм шаардлага”-ийн хэрэгжилтийг сайжруулах нь чухал.

erul 2

erul 5

erul 4

2.    Сарын тэмдэг, түүнийг зөв зүйтэй зохицуулах талаарх охид, хөвгүүд, багш нар /ялангуяа эрэгтэй багш нар/ , эцэг эхчүүдийн мэдлэг хандлага, дадлыг сайжруулах хөтөлбөр төлөвлөж, боловсруулж танилцуулах. Үүнд мэдээлэл, сурталчилгааны материал, гарын авлага, онлайн сургалтын материал боловсруулах, сургуулийн эмч нарыг сургах% мөн багш эмч, дотуур байрны багш нар, үйлчлэгчдийн ажлын байрны тодорхойлолтыг зэрэг ажлыг тусгаж болох юм.

erul 3

erul 7

3.    Охидод хичээлийн цагаар ариун цэврийн хэрэгсэл авах боломжийг нэмэгдүүлэх, сургуулийн эмч, багш нар, сургуулийн бусад ажилтнууд ба хөвгүүдээс охидод биет болоод сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх ээлтэй орчныг бүрдүүлэх.

Эдгээр зөвлөмжүүдийг амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд ямар бэрхшээл тулгарч байгаа болон тэдгээрийн шийдлийн талаар “Сарын тэмдгийн эрүүл ахуй сургуулийн орчинд” сэдэвт сургалт 5-дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Сургалтад НҮБ-ийн хүүхдийн сан,  БСШУСЯ, БМДИ, ЭМЯ, НЭМҮТ хамтран оролцож Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Захиалгат сургалтын алба чиглүүлэн зохион байгууллаа. Сургалтад дээрх байгууллагын төлөөллүүдээс гадна нийслэлийн ЕБС-ын удирдах болон бусад ажилтнууд оролцлоо. 

 

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?