Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарьтай холбоотой ЕБС, СӨББ-ийн багш, ажилтнуудын анхааралд!

Үндсэн сургалт | 2018-01-10

ЕБС, СӨББ-ийн багш, ажилтнуудын сургалт дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулагдана. Үүнд:

·  - 10 дахь ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 1-2 дугаар сард,  /дэлгэрэнгүй хуваарь www.itpd.mn –д тавигдсан/

·  - 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 3-4 дүгээр сард,  /дэлгэрэнгүй хуваарь гараагүй/

·   - Эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 5-6 дугаар сард /дэлгэрэнгүй хуваарь гараагүй/

·  - 15 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтыг 9-10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 

Багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь танхимын ба онлайн сургалт гэсэн хоёр хэсэгтэй бөгөөд танхимын сургалт нь 5 өдөр, онлайн сургалт нь танхимын сургалтын өмнө 15 хоног, дараа 15 хоног, нийт 30 хоног үргэлжлэх юм. 

-       Танхимын сургалтын өмнөх онлайн сургалт нь танхимын сургалт эхлэх хуваарьт өдрөөс 15 хоногийн өмнөөс http://esurgalt.itpd.mn/ "Багшийн цахим кампус" онлайн сургалтын системд явагдана.

Онлайн сургалтын системд нэвтрэх аргачлал

“Багшийн цахим кампус” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр:       2018+мэргэжлийн код+сургалтын төрөл+цахим шуудангийн хаяг

Нууц үг:                     Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

 

Цахим шуудангийн хаяг нь таны сургалтын онлайн бүртгэлд бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаяг бөгөөд хэрэв та бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаягаа мартсан бол  http://itpd.mn/index.php?r=content/view&id=984 –с харна уу. Таны цахим шуудангийн хаягийн нууц үг онлайн бүртгэлийн системд хадгалагдахгүй тул энэ талаар БМДИ-ээс асуух шаардлагагүй.

Жишээ нь:   

2018 онд 10 дахь жилийн үндсэн сургалтад хамрагдаж байгаа бага ангийн багш дараах байдлаар нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 201810210muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Bagsh#85072431

Дараах хүснэгтээс мэргэжлийн код ба сургалтын төрлийг кодолсон байдлыг үзнэ үү.

 

Мэргэжил

Мэргэжлийн код

Бага ангийн багш

102

Биеийн тамир

103

Биологийн багш

104

Гадаад хэл

105

Газарзүйн багш

106

Дотуур байрны багш

107

Казак хэл, уранзохиол

108

Математик

109

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

110

Мэдээллийн технологийн багш

111

Номын санч

112

Монгол хэл, уран зохиолын багш

113

Технологийн багш

114

Түүх нийгмийн ухааны багш

115

Физик

116

Хими

117

Хөгжим

118

Нийгмийн ажилтан

119

ЕБС-ийн Захирал

121

Сургалтын менежер

122

Сургуулийн өмнөх боловсролын эрхлэгч

123

СӨБ-ын арга  зүйч

124

Сургалтын төрөл

Эхний жилдээ ажиллаж байгаа

01

5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа

05

10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа

10

 

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?