Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба

Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба

2014-04-13 20:28

 Чиг үүрэг: Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үйл ажиллагааны чанар, үр дүнд судалгаа, хяналт, үнэлгээ хийх, гадаад харилцаа болон олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нийт багш нарыг мэдээллийн технологийн чадвараа хөгжүүлэх боломжоор хангах, танхимын болон онлайн сургалтыг зохион байгуулалтаар хангаж, цахим мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллах.

Албаны утас: 70140056

Өрөөний дугаар: № 601

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл: 

 №  АЛБАН ХААГЧИЙН НЭР  АЛБАН ТУШААЛ  ЦАХИМ ХАЯГ
1 Б.Намсрайдорж Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн албаны дарга   namsraidorj@itpd.mn
2 Ц.Пунсалдулам Бүртгэл, статистик, мэдээлэл хариуцсан арга зүйч punsaldulam@itpd.mn 
3 О.Эрдэнээ Бүртгэл, статистик, мэдээлэл хариуцсан арга зүйч erdenee@itpd.mn
4 Б.Батттулга Сургалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч battulga@itpd.mn
5 П.Цэрэндэжид Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан арга зүйч  tserendejid@itpd.mn
6 Ж.Баянжаргал Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан арга зүйч bayanjargal@itpd.mn
7 Б.Лхагвабаяр Сургалтын хэрэгцээ, судалгаа хариуцсан арга зүйч lkhagvabayar@itpd.mn
8 Ц.Ёндонсамбуу Хяналт үнэлгээ, мониторинг хариуцсан арга зүйч yondonsambuu@itpd.mn
9 Б.Баасантогтох Цахим мэдээллийн сан, мэдээллийн систем хариуцсан арга зүйч baasantogtokh@itpd.mn
10 Б.Энхзаяа Онлайн, зайны сургалтын арга зүйч enkhzaya@itpd.mn
11 Б.Нямсүрэн Онлайн, зайны сургалтын арга зүйч nyamsuren@itpd.mn
12 Г.Дулмаа Мэдээллийн технологийн сургалтын арга зүйч dulmaa@itpd.mn
13 П.Жавзандолгор Мэдээллийн технологийн сургалтын арга зүйч javzandolgor@itpd.mn
14 Б.Гэрэлтогтох Байгууллагын цахим хуудас, график дизайн хариуцсан арга зүйч gereltogtokh@itpd.mn

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019