Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн алба

Чиг үүрэг: Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, үйл ажиллагааны чанар, үр дүнд судалгаа, хяналт, үнэлгээ хийх, гадаад харилцаа болон олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нийт багш нарыг мэдээллийн технологийн чадвараа хөгжүүлэх боломжоор хангах, танхимын болон онлайн сургалтыг зохион байгуулалтаар хангаж, цахим мэдээллийн санг бүрдүүлж ажиллах.

Албаны утас: 70140056

Өрөөний дугаар: № 601  Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл: 

 №  АЛБАН ХААГЧИЙН НЭР  АЛБАН ТУШААЛ  ЦАХИМ ХАЯГ
1 Б.Лхагвабаяр Бүртгэл, төлөвлөлт, мэдээллийн албаны дарга   lkhagvabayar@itpd.mn
2 Ц.Пунсалдулам Бүртгэл, статистик, мэдээлэл хариуцсан арга зүйч punsaldulam@itpd.mn 
3 О.Эрдэнээ Бүртгэл, статистик, мэдээлэл хариуцсан арга зүйч erdenee@itpd.mn
4 П.Жавзандолгор Сургалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч javzandolgor@itpd.mn
5 А.Дүүриймаа Хэвлэл мэдээлэл, олон нийт хариуцсан арга зүйч  duuriimaa@itpd.mn
6 Г.Тэлмэн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, олон улсын төсөл хөтөлбөр хариуцсан арга зүйч telmen@itpd.mn
7 Б.Лхагвабаяр Сургалтын хэрэгцээ, судалгаа хариуцсан арга зүйч lkhagvabayar@itpd.mn
8 Ц.Ёндонсамбуу Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан арга зүйч yondonsambuu@itpd.mn
9 С.Амарсайхан Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан арга зүйч amarsaihan@itpd.mn
10 Г.Уранчимэг Боловсролын эдийн засаг хариуцсан арга зүйч uranchimeg@itpd.mn

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4740
  • Өчигдөр 8137
  • Сүүлийн 7 хоног 12877
  • Энэ сард 72927
  • Нийт 424366

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019