Сургалтын байгууллагын менежментийн алба

Чиг үүрэг: Сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа удирдах болон сургалтын арга зүй технологи,нийгмийн ажилтан,сургалтыг дэмжих ба туслах ажилтан,орчны стандарт, насан туршийн боловсрол хариуцсан ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээг тодорхойлж, сургалт зохион байгуулах, зөвлөн туслаж, сургалтын байгууллагын үйлчилгээний үр нөлөөг дээшлүүлэх

Албаны утас: 70140057

Өрөөний дугаар: №705

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

АЛБАН ТУШААЛ

               АЛБАН ХААГЧИЙН НЭР   

                      ЦАХИМ ХАЯГ

Сургалтын байгууллагын менежментийн албаны дарга

               Р.Туяа

                  tuya@itpd.mn

Ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдах ажилтны хөгжил хариуцсан арга зүйч

             С.Ариунгэрэл

                   ariungerel@itpd.mn

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын удирдах ажилтны хөгжил хариуцсан арга зүйч

             Б.Үүлэнсолонго

                   uulensolongo@itpd.mn

Нийгмийн ажилтан, дотуур байрын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

             Н.Болормаа

                   bolormaa@itpd.mn

Сургалтыг дэмжих ажилтан, багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

             С.Чулуунцэцэг

                   chuluuntsetseg@itpd.mn

Багш судлал, багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

             Д.Отгонтуяа

                   otgontuya@itpd.mn

Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ хариуцсан арга зүйч

             М.Оюунчимэг

                   oyunchimeg@itpd.mn

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4900
  • Өчигдөр 8137
  • Сүүлийн 7 хоног 13037
  • Энэ сард 73087
  • Нийт 424526

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019