Суралцагчийн хөгжлийн алба

Чиг үүрэг: Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, эцэг эх, асран хамгаалагч, гэр бүл, байгууллага, олон нийттэй хамтран ажиллах тэдний оролцоог хангах, •Хүүхэд судлал, хүүхэд хөгжил, хүүхэд хамгаалал, суралцахуйн хөгжлийн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийх, гарын авлага зөвлөмж боловсруулах гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа  зохион байгуулах шинэ хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна.

Албаны утас: 70140054

Өрөөний дугаар: 705 тоот

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

АЛБАН ТУШААЛ

                   АЛБАН ХААГЧИЙН НЭР

ЦАХИМ ХАЯГ

Суралцагчийн хөгжлийн албаны дарга

                   Н.Мөнхбаяр

munkhbayar@itpd.mn

СӨБ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

                  С.Пүрэвсайхан

purevsaikhan@itpd.mn

СӨБ-ын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

                  Д.Нарантуяа

d.narantuya@itpd.mn

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

                  Ц.Нарантуяа

ts.narantuya@itpd.mn

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

                  Д.Энхтулга

enkhtulga@itpd.mn

Бага боловсролын багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч

                  П.Одсүрэн

odsuren@itpd.mn

Урлаг, гоо зүйн боловсрол хариуцсан арга зүйч

                  О.Энхмаа

o.enkhmaa@itpd.mn

Тэгш хамруулан сургах боловсрол хариуцсан арга зүйч

                  Ч.Жаргал

jargal@itpd.mn

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 4985
  • Өчигдөр 8137
  • Сүүлийн 7 хоног 13122
  • Энэ сард 73172
  • Нийт 424611

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019