ТМА

Төлөвлөлт, мониторингийн алба

2014-04-13 20:24

Зорилго: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд болон бусад үйл ажиллагааг төлөвлөх, үйл ажиллагааны явц үр дүнд хяналт тавих, үнэлгээ хийх, сайжруулах санал зөвлөмж боловсруулах

Албаны утас: 70140052

Өрөөний дугаар: №705

Албан хаагчдын талаарх мэдээлэл:

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

1

Р.Золзаяа

Төлөвлөлт мониторингийн албаны дарга /Хүүхэд асрах чөлөөтэй/

r.zolzaya@itpd.mn 

2

Д.Биндэрьяа

Төлөвлөлт мониторингийн албаны дарга

binderya@itpd.mn 

4

Д.Даваасүрэн

Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан мэргэжилтэн, арга зүйч

davaasuren@itpd.mn  

4

Г.Төмөр-Очир

График дизайн, байгууллагын цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн

tumur-ochir@itpd.mn 

5

Л.Номиндарь

Гадаад харилцаа, бүртгэл, статистик хариуцсан мэргэжилтэн

nomindari@itpd.mn 

6

Э.Батчимэг 

Хэвлэл, мэдээлэл, олон нийт хариуцсан мэргэжилтэн

e.batchimeg@itpd.mn 

7

 Б.Лхагвабаяр

Сургалтын зохион байгуулалт, судалгаа, мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн

 lkhagvabayar@itpd.mn 

8

Б.Үүрцайх

Сургалтын зохион байгуулалт, хэрэгжилт хариуцсан аргазүйч /Хүүхэд асрах чөлөөтэй/

uurtsaikh@itpd.mn 

 

 

 

 

 

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018